Gå till huvudinnehållet

Nyheter|20 feb, 2021

Valens dag: Se hur valarnas värld förändrats

gronlandsvalfartygmontage

Den 20:e februari är det valens dag och vi vill rikta blicken mot ett av de stora hoten mot dessa otroliga däggdjur: undervattensbuller. Grönlandsvalen kan bli hela 200 år gammal. En del av de valar som nu lever i vattnen runt Arktis är alltså födda på 1800-talet. Bara under deras livstid har ljudkulissen i deras värld ändrats något enormt.

Se hur livsmiljön för de havslevande djuren i Arktis förändrats.

När vi pratar om hot mot valar, sälar och valrossar i Arktis, tänker vi sällan på undervattensbuller. Snarare fokuserar vi på smältande havsisar som orsakas av regionens största hot: klimatkrisen. Havsisen är en nödvändig livsmiljö för många Arktiska arter och den är också otroligt viktig för att forma undervattensljuden som marina arter använder för navigation, hitta mat och undvika faror.

Bevisen ökar för att ett av världens tystaste hav som är fullt med naturliga ljud, blir allt mer förorenad med undervattensbuller från fartyg, oljeriggar, gasexploatering, seismiska sprängningar och annan aktivitet. Detta problem hotar balansen hos de Arktiska ekosystemen och urfolkens kultur och möjligheter att skaffa mat. Helt enkelt, alla som är beroende av ett friskt hav. En färsk rapport från Arktiska Rådet pekar på att antalet fartyg i Arktis har ökat med 25 procent mellan år 2013 och 2019 och sträckan de seglar har ökat med 75 procent.

Eftersom ljud färdas långa sträckor i vattnen i det grunda Arktis kan även en liten ökning av fartygsbuller ha en ovanligt stor påverkan på undervattensmiljön. Havsisen kommer dessutom fortsätta att smälta och det innebär att den fysiska barriären mot sjöfart och annan industriell utveckling kommer försvinna.

Det råder fortfarande stor brist på kunskap om effekterna på djurlivet från undervattensbuller och därför stödjer WWF flera projekt på Grönland, Kanada och Ryssland för att ta reda på vilka områden som är viktiga för val, säl och valross. En ny studie från kanadensiska Arktis visar att stressnivåerna för narvalar som utsätts för sjöfart ökar med 200 procent. WWF samarbetar även med kanadensiska och tyska myndigheter för att kartlägga var de bullriga och tysta områdena finns i Arktis samt hur undervattensbuller påverkar djurlivet. Denna rapport till Arktiska rådet kommer förhoppningsvis ligga som grund för olika framtida förvaltningsbeslut.

Narvalar blir stressade av undervattensbullret. Foto: Paul Nicklen/National Geographic Stock / WWF-Canada

Undervattensbuller är inte bara ett problem i Arktis utan det förekommer överallt runt om i världens hav. Under 2020, har mer än 100 nya vetenskapliga artiklar publicerats som slår larm om undervattenljudens påverkan på haven. WWF arbetar brett med att föreslå olika lösningar. Allt från att flytta farleder, och minska fartygens hastighet för att minska ljudnivån till helt tysta områden.

Haven är redan nu stressade av klimatförändringar, plast, syrefria bottnar, övergödning och korallblekning. Nu uppmärksammar WWF undervattensljud och gruvbrytning på djuphavsbotten. Det är viktigt att vi säkerställer framtiden för de unika djuren i haven genom att också minska effekterna av undervattensbuller. Vi är alla beroende av ett friskt hav full av naturliga ljud.

Läs mer om Arktis och WWFs arbete här: wwf.se/arktis

Undervattensbuller är inte bara ett problem i Arktis utan det förekommer överallt runt om i världens hav – till exempel i vårt eget innanhav Östersjön. Här påverkar undervattensbuller den akut hotade östersjötumlaren negativt. Läs mer om tumlaren här: wwf.se/djur/tumlare-i-ostersjon

Av: Tom Arnbom, expert Artkis, hav och arter.


Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 19/02/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se