Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2018

Ekonomiskt hållbar utveckling i Arktis

summary_arctic_blue_economy_web-1

Hela 45 procent av världshaven ligger utanför nationell jurisdiktion. Under hösten 2018 lanserade WWF Sverige rapporten Bringing Sustainable Blue Economy Principles to the Arctic. Dessa principer används nu som ram för arbetet med hållbar utveckling inom WWFs Arktiska program.

År 2017 utvecklade WWF i partnerskap med Europeiska kommissionen, WWF, the Prince of Wales’s International Sustainability Unit och Europeiska investeringsbanken (EIB) en uppsättning frivilliga principer för hållbar blå ekonomi. Dessa principer, utarbetade i samråd med privata och offentliga finansinstitut, avser att:

  • främja genomförandet av målen för hållbar utveckling (SDG), särskilt mål 14 (Life Under Water)
  • fastställa havspecifika standarder samtidigt som man undviker att duplicera befintliga ramverk för ansvarsfulla investeringar
  • följa IFCs prestandastandarder och EIBs miljömässiga och sociala principer och standarder.

Dela gärna:

Senast ändrad 13/09/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se