Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|12 aug, 2021|Pressmaterial

IPCC-rapport 2021:”Varje tiondels grads uppvärmning vi kan undvika är viktig”

FNs klimatpanels nya rapport visar att jordens klimat förändras snabbt, havsnivåerna stiger och olika typer av extremväder ökar. I Arktis och de nordligare delarna av Sverige är uppvärmningen dubbelt så hög som det globala snittet. Varje tiondels grads uppvärmning som vi kan undvika är viktig för att begränsa riskerna och skadorna, säger WWF.


Koldioxutsläppen måste minska kraftigt om länderna ska klara Parisavtalet. Foto: Shutterstock

Klimatrapporten från FNs klimatpanel IPCC är den första på åtta år och en total genomgång av den senaste forskningen. Redan idag syns klimatförändringarna på alla platser runt jorden, på land, i haven och atmosfären. Forskarna slår med ännu större tydlighet fast att det är människans utsläpp som orsakar klimatförändringarna och det mer extrema vädret. Men trenden kan vändas om kraftiga åtgärder sätts in globalt för att minska utsläppen och skydda och återställa naturen, enligt IPCC.

– IPCC-rapporten är skrämmande och visar hur viktigt det är att världens ledare agerar kraftfullt. Nationella planer för nollutsläpp måste tas fram för alla världens länder inför FNs klimatmöte COP 26 i skotska Glasgow senare i år. Sedan måste all kraft läggas på att genomföra planerna. Framtiden ligger i våra händer och vilka val vi gör nu är avgörande, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF Sverige.

Jämfört med tidigare har de matematiska klimatmodellerna gått starkt framåt och kompletterats med en stor mängd faktiska förändringar, mätningar och observationer. Det går nu tydligare att koppla risken för olika typer av extremväder i olika delar av världen till utsläppen av växthusgaser.

–Rapporten är en faktasäkrad analys av den skrämmande framtid som väntar om vi inte lyckas agera. Vi är på gränsen till att åstadkomma irreparabla skador på våra ekosystem och samhällen. Många extremväder under de senaste åren hade med stor sannolikhet inte inträffat om vi människor inte hade släppt ut så mycket växthusgaser i atmosfären, säger Ola Hansén, senior klimatexpert på WWF Sverige.

I rapporten skisseras fem scenarier som alla visar att uppvärmningen kommer att nå 1,5 grader inom två decennier. Hur vi på global nivå lyckas minska utsläppen i närtid avgör om temperaturhöjningen bromsas upp eller om den fortsätter till upp mot 3-4 grader vid slutet av århundradet.

Enligt IPCC är det fortfarande möjligt att vända trenden. Men då krävs omedelbara, kraftiga utsläppsminskningar som leder till nollutsläpp globalt senast 2050 och det är först i slutet av seklet som de flesta positiva effekterna i så fall kommer att märkas.

Vid 1,5 graders temperaturhöjning kommer extremvädren oftare och blir mer intensiva med nya värmerekord som följd. Vid 2 graders global uppvärmning riskerar den extrema hettan oftare att nå kritiska trösklar för jordbruk och hälsa.

— Även Sverige kommer att drabbas av mer extremväder. I våra nordliga delar är uppvärmningen dubbelt så hög som det globala genomsnittet. Varje tiondels grad som vi kan undvika är värdefull. Länderna måste nu ta fram lösningar, bidra med finansiering, kompetens och resurser, kraftigt minska resursanvändningen och stoppa investeringar i fossila bränslen, säger Ola Hansén.

Utifrån IPCCs rapport är utsläppsbudget som finns kvar för att (med 67 procents sannolikhet) klara 1,5 graders-nivån bara cirka 340 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar cirka 7-8 år med dagens utsläppsnivåer.

Politiker, näringsliv och den finansiella sektorn världen över måste alla bidra, men även på individnivå bör vi agera för klimatet och en hållbar framtid.

Alla världens regeringar behöver:

 • Sätta nationella klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet inklusive att landet ska nå nettonollutsläpp senast 2050 - rikare länder behöver gå ännu snabbare fram
 • Ta fram och genast genomföra nationella klimatplaner i linje med satta klimatmål, vilket bl a bör innebära ett stopp för investeringar i

utvinning av och energiproduktion baserad på fossila bränslen

Läs mer om våra förslag inför COP26 här:

Sveriges politiker behöver:

 • Ta fram planer på nationell, regional och kommunal nivå för en politik som är linje med 1,5 grader och därmed inte bara levererar på utan helst överträffar beslutade svenska klimatmål.
 • Ta fram förslag på åtgärder som leder till att Sverige, som ett av de rika länderna i världen, går före och visa att en hållbar och rättvis omställningen är möjlig och ta fram de hållbara, klimatsmarta samt energi- och resurssnåla lösningar som resten av världen behöver. Transport och industri är sektorer där vi tydligt kan bidra.
 • Se till att vi bidrar med finansiering and resurser till de fattigaste ländernas omställning och anpassning till pågående och kommande klimatförändringar

Läs mer om exempel på våra förslag här och här.

Företag och städer världen behöver:

 • Sätta klimatmål i linje med vetenskapen och 1,5 graders-målet
 • Ta fram och genomföra färdplaner med åtgärder för att nå målen.
 • Viktigt att färdplaner omfattar hela värdekedjan, styr mot resurs- och energieffektivitet, stödjer omställning till hållbar förnybar energi och inte skadar utan helst stärker andra miljöfaktorer som exempelvis biologisk mångfald

Läs mer om våra förslag för företag här och här och för städer här.

Alla finansiella institutioner världen behöver:

 • sätta och öppet kommunicera mål för när deras portföljer (dvs hela innehavet av tillgångar) ska vara i helt linje med 1.5-gradersmålet.
 • utveckla strategier som ger effekt och regelbundet redovisa hur omställningen går

Läs mer om våra förslag och hur vi arbetar här, här och här.

Som enskild individ och familj kan du/ni:

 • Gör er röst hörd för att påverka politiker och andra beslutsfattare att agera för att vi ställer om samhället hållbart och i linje med 1,5-graders-målet
 • Stöd WWF:s arbete genom att bli Planetfadder
 • Beräkna ert klimatfotavtryck med en klimatkalkylator för att se på vilket sätt ni kan minska er egen klimatpåverkan steg för steg
 • Se WWF:s insamlingsgala ”En kväll för vår planet” den 26 augusti kl 20-22 på TV4 och TV4Play för att lära mer
 • Anta flera av de 50 förändringar som vi listar i WWFs jubileumskampanj

Fakta: Rapporten bygger på 14 000 vetenskapligt granskade forskningsstudier som vägts samman av 234 författare i 66 länder. Människans utsläpp av växthusgaser har lett till ungefär 1,1 graders global uppvärmning jämfört med slutet av 1800-talet.

För frågor, kontakta:

Ola Hansén, senior klimatexpert WWF, 070-280 80 33

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se