Gå till huvudinnehållet
Large_WW285105

FÖRBÄTTRAD

VATTENFÖRVALTNING I KINA

BÅDE MILJÖN OCH INDUSTRIN GYNNAS

Vattenkrisen är ett växande globalt samhällsproblem. Våra ekosystem, samhällen, människor, djur och företag är beroende av sötvatten. WWF och H&M-gruppen jobbar för att skapa förändring.

I det partnerskap som WWF har med H&M-gruppen är vattenförvaltning (Water Stewardship) en av hörnstenarna. Med sin vattenintensiva produktion har textilindustrin ett stort ansvar i att förvalta och skapa en rättvis användning av sötvatten. Partnerskapet fokuserar på lösningar för H&M-gruppens vattenarbete, både för att utveckla deras egen verksamhet och för att inspirera andra aktörer till en mer hållbar vattenanvändning. H&M-gruppen och WWF har haft ett partnerskap inom vattenförvaltning sedan 2011.

Banbrytande projekt

Tillsammans har arbetet gett goda resultat. Partnerskapet har tagit initiativ till ett banbrytande industriparksprojekt vid Taihusjön nära Shanghai i Kina. Området är starkt industrialiserat och hårt förorenat men är samtidigt ett viktigt skyddsområde för våtmark och biologisk mångfald. Här arbetar H&M-gruppen och WWF med intressenter som bönder, politiker och fabrikschefer för att man ska ta itu med vattenfrågan och stödja en mer hållbar vattenförvaltning. Projektet syftar till att ge sociala, ekonomiska och ekologiska fördelar till såväl deltagande leverantörer som lokala ekosystem och de leverantörer som deltar. På sikt är ambitionen att erfarenheter och lärdomar från Taihu ska appliceras på industriparker i andra delar av Kina och i världen.

Resultat

  • Kinas första riktlinjer för Water Stewardship för textilindustrin togs fram 2015.
  • Mer än femhundra av H&M-gruppens leverantörer har infört standarder för bättre vatten- och kemikaliehantering.
  • Ett pilot-projekt som involverar en hel industripark med ett tjugotal fabriker vid Taihu-sjön har inletts. Syftet är att få igång en mer hållbar vattenförvaltning i området. Två nya industriparker som använder modellen som tagits fram vid Taihusjön har lagts till i projektet.
  • Tillsammans med andra textilaktörer som Tommy Hilfiger och Target har H&M-gruppen genomfört utbildningsprogram tillsammans med WWF och textilorganet CNTAC för cirka 20 000 leverantörer i Kina.
  • Partnerskapet har också gett stöd till arbetet med att rädda de hotade flodtumlarna i Yangtzefloden. I programmet utbildades lokala jordbrukare att odla med mer hållbara metoder för att minska den negativa påverkan på floden.
WWF och H&M uppmanar mode- och textilbranschen till hållbar vattenförvaltning

Senast ändrad 14/05/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se