Gammal gran med garnlav på. i en av WWFs svenska pärlo r Jelka Rima. Foto Ola J
Boy examining chanterelles (Cantharellus cibarius).
Wolverine (Gulo gulo).
Calypso orchid (Calypso bulbosa) Orchidaceae.
Ojnare forest at Bunn, Gotland. Untouched pine forest.
doftticka och lunglav på gammal sälg_WW256719
Tretåig hackspettWW287993
Bokskog_OJ_2000px
Gammal gran med garnlav på. i en av WWFs svenska pärlo r Jelka Rima. Foto Ola J
Boy examining chanterelles (Cantharellus cibarius).
Wolverine (Gulo gulo).
Calypso orchid (Calypso bulbosa) Orchidaceae.
Ojnare forest at Bunn, Gotland. Untouched pine forest.
doftticka och lunglav på gammal sälg_WW256719
Tretåig hackspettWW287993
Bokskog_OJ_2000px

Upplev en gammelskog nära dig

När såg du en tall med krokodilbark senast? Packa matsäcken och unna dig en storslagen naturupplevelse i sommar.

De flesta skyddade naturskogar, särskilt de stora finns i glesbefolkade trakter. Men troligen har du ändå en skog värd att uppleva inom räckhåll. Här tips på några av landets mer lättillgängliga gammelskogar.

I flertalet områden finns vandringsleder. För information om skogarna se länken under respektive område.

Urvalet av områden har med några undantag gjorts för att presentera naturskogar som många människor kan nå utan för långa resor. Kartan speglar då inte förekomsten av naturskogar i Sverige. Det mesta av landets naturskogar finns i Norrlands inland , nära fjällkedjan. I södra Sverige är naturskogarna tyvärr få men det finns pärlor att upptäcka bortom hyggen och granplanteringar.

Gammal gran med garnlav på. i en av WWFs svenska pärlo r Jelka Rima. Foto Ola J

Gammelskog med garnlav i en av WWFs svenska pärlor Jielkká – Rijmagåbbå.

Boy examining chanterelles (Cantharellus cibarius).

Kantarellskogens gula guld.

Wolverine (Gulo gulo).

Järven ökar i skogsområden i mellersta Sverige.

Calypso orchid (Calypso bulbosa) Orchidaceae.

Nornan, en orkidée som trivs i fuktig barrskog.

Ojnare forest at Bunn, Gotland. Untouched pine forest.

Bästeträsk naturreservat med Ojnareskogen på Gotland.

doftticka och lunglav på gammal sälg_WW256719

Dofticka och lunglav på gammal sälg.

Tretåig hackspettWW287993

Tretåig hackspett lever i skogar med döda och döende träd där de hittar föda.

Bokskog_OJ_2000px

Bokskogar går att uppleva i flera av de sydliga skogsområdena vi tipsar om.

Dela gärna:

Senast ändrad 21/06/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se