Gå till huvudinnehållet
Östersjön går att rädda

Internationella testamentsdagen

FÅ HJÄLP ATT SKRIVA TESTAMENTE AV WWFS JURIST

SKRIV TESTAMENTE

I samband med Internationella Testamentsdagen den 13:e september erbjuder vi den som vill stödja WWF kostnadsfri hjälp att skriva testamente.

Jessica König
Jurist, Ansvarig testamentsgåvor
08-533 34 660 / jessica.konig@wwf.se

Kontakta Jessica

10 vanliga frågor om testamente

Kan jag göra mina barn arvslösa?

Dina bröstarvingar (barn eller barnbarn om barnet inte lever) har alltid rätt att begära ut sin laglott. Laglotten är den del som bröstarvingen har laglig rätt till, vilket brukar vara hälften av all egendom som du äger vid din bortgång. I testamentet kan skriva att du önskar att dina bröstarvingar ska avstå från att kräva sin laglott, men du kan inte tvinga dem.

Om du inte har några bröstarvingar kan du testamentera bort allt du äger till vem eller vilka som helst.

Vad kan ett testamente inte påverka?

Dina bröstarvingar (barn eller barnbarn om barnet inte lever) har alltid rätt att begära ut sin laglott. Du kan skriva att du önskar att dina bröstarvingar ska avstå från att kräva sin laglott, men du kan inte tvinga dem.

Du kan inte heller bestämma över arvet från en tidigare avliden make/sambo om den i ett testamente angett vart arvet ska gå när du går bort, eller om denne har barn som har rätt till s.k. efterarv.

Även förbehåll i köpeavtal och andra handlingar som äktenskapsförord kan begränsa din rätt att genom testamente reglera hur egendom i din ägo ska fördelas vid ditt frånfälle.

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Testamentets innehåll måste överensstämma med de lagar och regler som finns. Viktigt är också att innehållet är tydligt och inte kan misstolkas. För att testamentet ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av dig och två vittnen. Du får inte vara släkt med vittnena och de får inte heller vara mottagare av arv och således nämnas i testamentet. De båda vittnena måste närvara samtidigt när du signerar ditt testamente, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet.

Lagen ställer följande krav på testamentsvittnen:

  • De får inte vara testamentstagare eller närstående till testamentstagare
  • De måste vara över 15 år gamla
  • De måste vara vid sina sinnens fulla bruk
  • De får inte vara gifta eller sambo med den som skriver testamente
  • De får inte vara släkt med den som skriver testamentet i rätt uppstigande eller nedstigande led dvs. de får inte vara föräldrar, far- och morföräldrar, barn eller barnbarn
  • De får inte vara besvågrade med den som skriver testamentet, dvs. styvbarn eller svärföräldrar
  • Inte heller en förmyndare, god man eller förvaltare får bevittna ett förordnande till någon som han eller hon företräder

Ärver gifta alltid varandra?

Arvsrätten i Sverige innebär att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar först när båda föräldrarna har gått bort. Särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, har däremot rätt att få ut arvet från sin förälder direkt vid förälderns frånfälle, till skillnad från gemensamma barn. Detta innebär i praktiken att gifta par som har särkullbarn inte ärver varandra fullt ut.

Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument där du, testatorn, kan bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Du kan i princip testamentera vad du vill till vem du vill, men för att det ska bli giltigt måste det följa vissa formkrav; det ska vara skriftligt, undertecknat av dig, bevittnat av två behöriga personer. Finns inget testamente fördelas arvet enligt lag.

Vad händer om jag inte har ett testamente?

Om du inte har ett testamente gäller vanlig arvsrätt, det vill säga att arvet fördelas enligt lag. Det innebär att dina släktingar ärver dig, och har du inga arvingar tillfaller arvet Allmänna arvsfonden.

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom är relevant vid bodelning och innebär att egendom ska undantas vid en bodelning. Som gifta är båda makarnas tillgångar enligt huvudregeln giftorättsgods. Allt giftorättsgods delas på hälften vid en bodelning. Om någon av makarna har enskild egendom, undantas den enskilda egendomen från hälftendelningen. Det är väldigt vanligt att föräldrar vill att barnens kommande arv ska skyddas från att tillfalla utomstående såsom barnets sambo eller make, detta görs enklast genom att skriva i ett testamente att barnens arv ska vara deras enskilda egendom.

Ska ett testamente registreras någonstans?

Ett testamente kan inte registreras någonstans och är endast giltigt i original, vilket gör det extra viktigt att det förvaras på en säker plats. Det finns flera företag och aktörer som erbjuder förvaring av testamenten. WWF samarbetar med Familjens Jurist som förvarar och bevakar testamenten.  Testamentet bevakas per automatik mot Skatteverket och Familjens Jurist säkerställer att det kommer fram till dödsboet, jurist eller testatorns arvtagare, vid dödsfall. Tjänsten är helt kostnadsfri för den som testamenterar till WWF.

Hur fungerar arvsrätten för sambor?

Sambor ärver inte varandra. Det spelar ingen roll hur länge ni varit tillsammans eller att ni har gemensamma barn. Om du och din sambo har barn går arvet till dem. Har ni inga barn går arvet till den avlidnes föräldrar eller syskon. Vill du och din sambo ärva varandra måste ni skriva ett gemensamt, eller varsitt testamente. Tänk på att ”orubbat bo” inte är ett juridiskt begrepp och att ni måste vara tydliga med vad ni vill ska ske om någon av er går bort.

Hur skriver man ett testamente?

Du kan skriva ditt testamente helt själv om du känner dig trygg med din familjerättsliga situation. Tänk då på formkraven; Ett testamente måste upprättas skriftligen och signeras av dig i samtidig närvaro av två vittnen – som också undertecknar testamentet. Vittnena får inte omnämnas i testamentet eller vara släkt med dig. Det är dock alltid bra att stämma av med en jurist, för att vara säker på att du inte missat något viktigt, eller att testamentet blir svårt att tolka/ kan misstolkas.

MALL FÖR TESTAMENTE

 

Läs först på om formkraven och fundera ut hur du vill fördela ditt arv med hjälp av vår testamentshandbok. Här nedan kan du sedan ladda ner en av våra mallar.

Allt du behöver veta om testamente

Orubbat bo, särkullbarn, bodelning, enskild egendom…

WWFs jurist Jessica König reder ut begreppen, svarar på frågor och du träffar även våra naturvårdsexperter och chefsredaktör Charlotte Permell. Allt du behöver veta om testamente på bara 15 minuter!

VILL DU VETA MER? KONTAKTA JESSICA KÖNIG

Vill du vara med och bidra?

Vill du bli testator eller ta del av vilka områdessatsningar som är aktuella, diskutera dina hjärtefrågor eller hur ditt bidrag skulle kunna se ut? Jag och våra naturvårdsexperter hjälper dig gärna med detta. Varmt välkommen att höra av dig med dina frågor.

Jessica König

Jurist, Ansvarig Testamentsgåvor

08-533 34 660 / jessica.konig@wwf.se

Berätta för oss

Har du inkluderat WWF i ditt testamente? Berätta gärna det för oss! Dina uppgifter behandlas konfidentiellt.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Senast ändrad 02/10/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se