Gå till huvudinnehållet

Skog – till vilken nytta?

Summering
Här ges olika argument för hur skogen kan eller bör användas.
skog-till-vilken-nytta
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att förstå olika argument för hur skogen kan användas.

Det här behövs

 • Internet

 

Gör så här

 1. Dela in eleverna i grupper och låt dem undersöka intressekonflikterna i den svenska skogen. Vilka vill använda skogen och på vilket sätt påverkar det positivt och negativt och för vem? Lär mer om skog på WWF:s hemsida.
 2. Låt sedan varje grupp gå igenom argumenten nedan och välja ut ett var att argumentera för i en paneldebatt.
 3. Sätt upp ett rollspel där deltagarna får argumentera för sin sak. Låt alla få ta plats.
 4. Väcker argumenten fler tankar och frågor?

 

Argument

 • Skogen skulle ge mer arbete åt fler människor om man satsade på turism med mat och hantverk istället för storskaligt skogsbruk.
 • Om vi nyttjar skogen som råvara för industrin att tillverka byggnadsmaterial och pappersmassa ger det exportinkomster till landet och arbete åt folket.
 • Man behöver inte hugga ner skogarna, det räcker att skörda av skogens tillväxt.
 • I Sverige avverkas mycket skog varje år och ändå växer skogen mer än vad vi avverkar, så varför låta vår skog ruttna bort?
 • Gamla naturskogar som Bialowiezaskogen i Polen kan inte ersättas med planterade skogar där träden står på räta rader på plöjd mark. Bialowieza är en trollskog där det kryllar av allehanda växter och djur.
 • Sälj skogen till privatpersoner som har intresse av att resurserna används till att skapa välstånd och sysselsättning.
 • Varför göra dasspapper av urskogar när halva vårt land är täckt av skogar? Låt oss sköta våra redan påverkade skogar så att vi får råvara till industrin, så kan vi spara de biologiska skattkammare som urskogarna utgör.
 • I modernt skogsbruk är det maskinerna som får arbete medan fler människor blir arbetslösa. Turism ger många människor arbete med guidning, hotell, mat, hantverk med mera.
 • Turister är ännu värre än skogsmaskiner. Turisterna springer omkring och skrämmer djuren och trampar ner sällsynta växter.
 • Skogen behövs som kolsänka för att bromsa klimatförändringarna, den lagrar koldioxid när den växer och samtidigt är den hem för växter och djur och vi människor kan njuta av den.

 

Dela gärna:

Senast ändrad 29/05/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se