Gå till huvudinnehållet

Varifrån kommer energin?

Summering
Ta reda på mer om varifrån energin kommer.
energin
Elevblad
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att lära sig mer om de energikällor som används mest i Sverige.

Det här behövs

 

Gör så här

 1. Dela in eleverna i grupper och dela ut elevbladet till varje grupp. Be eleverna att titta på bilderna och försöka svara på frågorna.
 2. I Sverige använder vi enligt Energimyndigheten (2020) mest kärnkraft, biobränsle, olja och vattenkraft till vår energiförsörjning. Det finns flera andra energikällor som ökar i användning i Sverige, bland annat vind- och solkraft. Låt eleverna arbeta två och två för att ta reda på mer om energikällorna och hur fördelningen mellan dem ser ut. Be också eleverna fundera över vilka fördelar och nackdelar som finns med de olika  energikällorna ur miljösynpunkt och samla argument för det. 
 3. Använd sedan en fyra-hörnsövning, som finns beskriven här nedanför, som hjälp i en redovisande diskussion. Låt de fyra hörnen symbolisera de fyra energikällorna kärnkraft, biobränsle, olja och vattenkraft. Be eleverna svara på frågan: Vilka energislag tror du är bra att använda? Varför? 
 4. Fortsätt genom att ställa fler frågor till eleverna, exempelvis:
  – Vilken av energikällorna påverkar klimatet mest?
  – Vilken av energikällorna påverkar den biologiska mångfalden mest?
  Vilken energikälla tror du kommer att vara vanligast i Sverige om 50 år? 
 5. Arbeta eventuellt vidare genom att jämföra energiförsörjningen i Sverige med ett annat lands energiförsörjning. Låt eleverna välja ett land de vill jämföra med och sedan redovisa för varandra vad de kommit fram till.

Fyra hörn

Övningen ”Fyra hörn” hjälper eleverna att ta tydlig ställning och visar också klassens samlade åsikt på ett enkelt sätt. Låt de fyra hörnen symbolisera olika svar på en fråga som läraren ställer. Eleverna tar ställning genom att gå och ställa sig i det hörn som symboliserar det svar som stämmer bäst. Deltagarna i de olika hörnen pratar ihop sig några minuter och en representant för respektive grupp redogör sedan för gruppens argument. Detta görs utan att någon från de andra hörnen lägger sig i. Först när alla grupper fört fram sina ståndpunkter är det tillåtet att ställa frågor och argumentera mellan grupperna. På så sätt tränar eleverna sig i att lyfta fram sina egna tankar, stå för dem samt lyssna till och respektera andras åsikter.

Ta inte ställning som lärare, se bara till att eleverna håller sig till reglerna samt bidrar med fakta och information. Lyft också gärna fram obekväma argument för att belysa olika synvinklar. Om det är någon elev som efter en stunds argumenterande vill byta grupp så är det tillåtet!

Dela gärna:

Senast ändrad 03/07/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se