Gå till huvudinnehållet

SKRIV PÅ FÖR KLIMATET

Vi kräver en utsläppsbudget som minskar Sveriges klimatpåverkan nu!

På den här sidan har vi haft en namninsamling med krav på en bindande utsläppsbudget som sätter en gräns för hur mycket växthusgaser Sverige får släppa ut. Den är nu stängd och det går inte längre att skriva på.

Världens utsläpp måste enligt FNs klimatpanel halveras till år 2030 för att vi ska nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Om det ska vara möjligt måste utsläppen minska NU – inte långt in i framtiden.

En utsläppsbudget behövs för att:
– Sverige ska uppfylla sin del av Parisavtalet.
– Vi ska ta vårt ansvar nu och inte lämna över åtgärder och konsekvenser till kommande generationer.

Namninsamlingen avslutades den 12:e juni och ska nu lämnas till partiledarna för riksdagspartierna. Vi vill att samtliga partier officiellt ställer sig bakom kravet innan valet i september, för att garantera att en utsläppsbudget införs av den nya regeringen.

 

VARFÖR UTSLÄPPSBUDGET?

 

Den 12:e juni 2022 är det exakt fem år sedan riksdagen tog beslut om Sveriges nuvarande klimatmål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Syftet är ju att hålla nere den globala temperaturökningen, men för att uppnå det är det viktiga vilken total mängd växthusgaser som släpps ut i atmosfären. För att kunna hålla sig inom en begränsad mängd utsläpp spelar det även en stor roll i vilken takt utsläppen minskar på vägen ner mot nollutsläpp, och inte bara vid vilken tidpunkt vi slutar att släppa ut helt och hållet.

Därför behövs en gräns, alltså en budget, för den totala mängden växthusgaser som Sverige får släppa ut från och med nu.

Att inrätta en utsläppsbudget blir ett mer ansvarsfullt sätt att säkerställa att vi minskar vår klimatpåverkan i tillräckligt god tid, så att inte alla åtgärder och utsläppsminskningar fortsätter att skjutas till framtiden och kommande generationer. Åtgärder, styrmedel och resurser från politiken måste snabbt till för att få ner utsläppen i tillräckligt hög takt, och en bindande budget är ett sätt att sätta press på politikerna att fatta beslut som bidrar till det.

Ju större utsläpp nu, desto mindre finns kvar för framtiden

Utsläppsbudgeten bör sedan delas upp på mandatperioder och följas upp årligen. Ju större utsläppen är de närmaste åren desto mindre finns kvar för framtiden. Det går inte längre att låta politiker komma undan med att skjuta upp minskningsåtgärder i närtid.

En utsläppsbudget skulle även synliggöra hur väl Sveriges utsläpp ligger i linje med vad som krävs för uppnå 1,5-gradersmålet, eftersom den sätter ett tydligt tak för hur mycket växthusgaser Sverige kan släppa ut redan nu. En utsläppsbudget som förhåller sig till rättviseaspekter inom Parisavtalet resulterar dessutom i att Sverige måste stoppa våra utsläpp betydligt tidigare än nuvarande klimatmål.

RÄCKER DET?

Nja, en utsläppsbudget är ett viktigt steg i rätt riktning för att vi ska leverera på det vi lovat i Parisavtalet, men det tar oss inte hela vägen fram. Det som även måste till är bland annat konkreta styrmedel som gör att vi får ner utsläppen på flera områden. De sektorer som har de största utsläppen inom Sveriges gränser idag är transport och industri. Åtgärder inom just dessa sektorer är helt avgörande för att kunna hålla utsläppsbudgeten, och är därför det WWF fokuserar på i valet 2022. Inom transporterna krävs exempelvis en kombination av minskat bilresande och ökad elektrifiering. WWF vill bland annat se ett mål och styrmedel för 30% minskad biltrafik till 2030, en minskning som framförallt behöver ske i och nära större tätorter där alternativ till bilen finns.

Det vi gör utomlands bör räknas med

WWF kräver även kompletterande mål och åtgärder för att minska de utsläpp som svenskarnas konsumtion orsakar i andra länder. Dessa utsläpp syns inte i Sveriges officiella utsläppssiffror, som nästan skulle bli dubbelt så höga om vår totala konsumtion av till exempel prylar, mat och flygresor räknades in.

Dessa utsläpp behöver minska i liknande takt som de inhemska utsläppen. WWF anser att det är självklart att det ska finnas styrmedel och åtgärder som syftar till att få ned utsläppen från vår konsumtion.

 Läs mer WWFs krav inför valåret 2022

Läs mer om WWFs krav på utsläppsbudget

Dela gärna:

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se