Gå till huvudinnehållet

WWFs viktiga budskap inför riksdagsvalet 2022

Den 11 september 2022 är det riksdagsval i Sverige och aldrig har så mycket stått på spel. Den kommande mandatperioden är helt avgörande för miljöarbetet i Sverige. Det är under de närmaste åren det avgörs om Sverige kommer hålla sig inom den utsläppsbudget som Sverige har råd med om vi ska begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, och om den kraftiga minskningen av biologisk mångfald lyckas bromsas och vändas innan unika arter och naturområden är borta för alltid. Regeringen och riksdagen har stora möjligheter att vända utvecklingen – forskningen är tydlig både när det gäller problemen och vad som behöver göras. Lösningar och styrmedel finns det gott om – det som behövs är politisk handling.

Vi på WWF Sverige har valt att fokusera på två områden under valåret, Klimatpolitik och utsläppsbudget och Rädda den svenska skogen.

Solenergi

Klimatpolitik och utsläppsbudget

Sverige har idag klimatmål som talar om när vi ska ha netto-noll utsläpp men det är inte tillräckligt. För att kunna hålla nere temperaturökningen är det viktiga vilken total mängd som släpps ut i atmosfären. Därför behöver Sverige skärpa sina klimatmål och införa en årlig nationell utsläppsbudget som binder oss till att minska utsläppen redan nu.

Läs mer om klimatpolitik

gammelskog-foto-ola-.jpg

Rädda den svenska skogen

Den biologiska mångfalden och naturliga motståndskraften i Sveriges skogar är hotad. Den svenska skogen har varit och är fortsättningsvis under hårt tryck. Avverkning av de sista resterna av naturskog och ett intensivt skogsbruk har medfört en reell artkris. Kalhyggesmetoden dominerar och används på mer än 95 procent av den brukade skogsarealen.

LÄS MER OM VARFÖR SKOGSPOLITIKEN ÄR SÅ VIKTIG

Upprop för skogens arter

Skriv på för färre kalhyggen och ett riktigt skydd för skogens arter!

Situationen för den svenska skogen är allvarlig och många av skogens arter hotas av skogsbruket.

LÄS MER OCH SKRIV PÅ

Riksdagshuset, Stockholm

Valutfrågning om klimatet

Den 17 maj kl. 09.00-10.30 arrangerar Världsnaturfonden WWF ett valseminarium med tema “Klimatet och Sveriges utsläppsbudget”, där en svensk koldioxidbudget och de styrmedel som behövs för att vara i linje med Parisavtalet kommer att diskuteras.

SE UTFRÅGNINGEN HÄR

Sverige har idag klimatmål som talar om när vi ska ha netto-noll utsläpp men det är inte tillräckligt. För att kunna hålla nere temperaturökningen är det viktiga vilken total mängd som släpps ut i atmosfären. Därför behöver Sverige skärpa sina klimatmål och införa en nationell utsläppsbudget som binder oss till att minska utsläppen redan nu. Mål är såklart inte tillräckligt i sig självt utan det behövs också styrmedel som ser till så målen nås. De sektorer där en stor del av utsläppen i Sverige sker är transport och industri. Därför är det extra viktigt att kraftfulla styrmedel införs inom dessa områden under den kommande mandatperioden.

Den biologiska mångfalden och naturliga motståndskraften i Sveriges skogar är hotad. Den svenska skogen har varit och är fortsättningsvis under hårt tryck. Avverkning av de sista resterna av naturskog och ett intensivt skogsbruk har medfört en reell artkris. Dagens skogsavverkning har negativ påverkan på omkring 1400 rödlistade arter. Vi behöver ett förändrat perspektiv på hur vi brukar och skyddar skogen. Ett system där vi får verkliga skogar tillbaka istället för artfattiga planteringar. Vi måste utgå från att naturen sätter gränserna och att skogen är en begränsad resurs.

Politiker har mycket makt men den makten kommer från oss medborgare. Vad du röstar på spelar roll, din röst kan vara avgörande för vilken miljö och klimatpolitiken som bedrivs i Sverige de närmaste åren. Så ta med dig miljö- och klimatfrågorna när du lägger din röst i september!

Under valåret kommer vi på WWF att släppa granskningar och rapporter, djupdyka i våra fokusområden samt försöka påverka partierna så att en riktigt ambitiös miljö- och klimatpolitik blir verklighet under nästa mandatperiod. Denna hemsida kommer fyllas på under årets gång.

Kontakt

Vi jobbar med Valet 2022

Madeleine-van-der-VeerFotoSagaSandin-WWF_1_1024x769

Madeleine van der Veer

Ansvarig samhällspolitik, ansvarar för valarbetet

08-546 575 07

madeleine.vanderveer@wwf.se

Mer om mig
IMG_9730

Em Petersson

Senior policysakkunnig, ansvarar för valarbetet

08-624 74 19

em.petersson@wwf.se

Mer om mig
IMG_0117_Thor_1024x769

Thor Greve

Sakkunnig Policy

070-318 04 09

thor.greve@wwf.se

Marie von Zeipel, Senior pressekreterare WWF
Peter Robertnz, senior rådgivare skog

Peter Roberntz

Senior rådgivare skog

073-342 32 27

peter.roberntz@wwf.se

Mer om mig
Emelie_471a4dfd-20b5-440f-889d-603471652073

Emelie Nilsson

Sakkunnig Svensk Biodiversitet

08-515 114 74

emelie.nilsson@wwf.se

IMG_0720

David Mjureke

Senior rådgivare Klimat & energi

08-515 11 464

070-81 49 976

david.mjureke@wwf.se

Mer om mig
karin-glaumann-1.jpeg
Filippa Svannäs

Filippa Svannäs

Praktikant

filippa.svannas@wwf.se

Dela gärna:

Senast ändrad 30/06/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se