Jaktfalk (Falco rusticolus)

Jaktfalk

Jaktfalken är världens största falk med ett vingspann på upp till 135 cm. Honor väger mellan 1 570 och 2 000 gram och hanar väger mellan 1 075 och 1 300 gram. Den stora skillnaden mellan könen är vanlig hos rovfåglar som lever av fåglar.

Vetenskapligt namn

Jaktfalk (Falco rusticolus)

Antal i det vilda ( år 2012 i Sverige )
125 par
Bevarandestatus (Artdatabanken)
 • LC
 • NT
 • VU
 • EN
 • CR
 • EW
 • EX
 • DD

Jaktfalken är helt beroende av karga miljöer

Arten är helt beroende av den arktiska miljön och lever inte längre söderut än 55 grader nordlig bredd (i Labrador, Kanada). I Sverige häckar den som sydligast i Dalarna. Den lever på den arktiska tundran, i arktiska bergsområden och i lövskogsbältet strax nedanför tundran eller kalfjället. Den totala populationen i världen uppskattas till mellan 10 000 och 17 000 par.

Falkar bygger aldrig egna bon

Jaktfalken är beroende av risbon som andra fåglar byggt. De övertar oftast bon från korpar, men ibland också bon från fjällvråk och kungsörn.

I Norrbotten börjar jaktfalken häcka i februari-mars. Hanen matar honan inför äggläggningen, som sker någon gång i månadsskiftet mars-april fram till slutet av april. Efter 35 dagars ruvning kläcks äggen. Runt midsommar är ungarna färdiga att ta sina första flygturer.

Jaktfalken börjar återhämta sig

Jaktfalken är sällsynt i Sverige och är uppsatt på Artdatabankens lista över hotade arter. I ett gränsområde mellan Sverige, Norge och Finland kan jaktfalken ha minskat med 78 procent under de senaste 100 åren. Arten minskade även i utbredning och antal mellan 1980-talet och år 2000, men har sedan dess återhämtat sig något. Den har gått från att klassas som starkt hotad av Artdatabanken till sårbar. I Sverige förekommer den bara i fjällregionen som häckfågel. Unga fåglar kan ibland ses i södra Sverige.

Jaktfalken befinner sig i toppen av näringskedjan i fjällvärlden och lever till 80-90 procent på ripor. Beroendet av ripa är störst under vintern när andra djur är svåra att finna. Resten av dieten består främst av smågnagare och vadarfåglar.

Antalet jaktfalkar i Sverige uppskattas till  125 häckande par (Svensk Fågeltaxering 2012).
1993 släpptes småviltsjakten fri. Om för många ripor skjuts finns risk för att jaktfalkarna påverkas negativt och minskar i antal i takt med att mängden föda minskar.

Jaktfalk (Falco rusticolus)
Jaktfalk (Falco rusticolus)
Jaktfalk (Falco rusticolus)
Jaktfalk (Falco rusticolus)
Jaktfalk (Falco rusticolus)
Jaktfalk (Falco rusticolus)
Jaktfalk (Falco rusticolus)

Mer information

Jaktfalksprojekt med skydd och inventering  bedrivs i Norrbotten, Västerbotten samt Jämtland/Härjedalen och Dalarna.

Jaktfalk (Falco rusticolus)

Häng med på ringmärkning

Varje år följer WWF med Norrbottens Ornitologiska förening och ringmärker jaktfalksungar. Häng med!

Afrikansk elefant
 • Steg 1
 • Steg 2
 • Steg 3

WWF-fadder

Tillbaka Steg 1 / 3

Månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete.

Premie

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.
Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se