Gå till huvudinnehållet
JS checken-3

WWF och svenska postkodlotteriet

Ett samarbete för en levande planet

Världsnaturfonden WWF är en av Postkodslotteriets runt 60 förmånstagare. Det innebär att WWF får ta del av överskottet från Postkodlotteriets verksamhet. Sedan samarbetets start år 2005 har WWF fått ta emot över 765 miljoner kronor från Postkodlotteriet, ett viktigt bidrag i vårt arbete för en levande planet.

Största delen av stödet från Postkodlotteriet är inte bundet till ett visst ändamål, vilket innebär att WWF kan använda pengarna där behovet är störst. Det har hjälpt oss att skala upp viktiga projekt och nå snabbare resultat. Men WWF får också stöd till ”Drömprojekt” där Postkodlotteriet möjliggör projekt med särskilda ändamål. Det senaste exemplet är projektet ”Rädda mångfalden i Sveriges natur” där WWF arbetar tillsammans med Nordens Ark för att hjälp hotade svenska arter.

Genom åren har stödet från Postkodlotteriet har bland annat gått till WWFs arbete för att bromsa klimatförändringarna, arbete med hållbara städer, levande hav och till att engagera unga i miljöfrågor. Bidraget har även använts för att skydda arter som orangutang, bergsgorilla, panda och deras livsmiljöer, och att bygga WWF som organisation starkare.

Nytt miljonstöd 2024

Vid Postkodlotteriets årliga utdelning av lotteriöverskottet stod det klart att omkring 60 organisationer 2024 fick dela på över 1 miljard kronor. WWF fick ta emot 20 miljoner kronor i ett obundet stöd till vårt arbete för natur och miljö, i Sverige och globalt. Dessutom får WWF och Nordens ark 21,5 miljoner för att tillsammans genomföra Drömprojektet ”Rädda mångfalden i Sveriges natur”. Målet med projektet är att vända den nedåtgående trenden för några av våra hotade svenska arter och stärka populationerna. Ett viktigt syfte är också att öka allmänhetens kunskap om den alarmerande situationen i vår natur.

-Vi står inför en allvarlig kris av i natur och många arter är hotade i Sverige. Att då många naturvårdsinsatser i Sverige har pausats eller ställts in är allvarligt. Därför är Drömprojektet extra viktigt just nu, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Läs mer om utdelningen

Läs mer om mottagandet

Resultat

  • Sedan samarbetets start år 2005 har WWF fått ta emot över 765 miljoner kronor från Postkodlotteriet, ett viktigt bidrag i vårt arbete för en levande planet.
  • Just nu driver WWF Drömprojekten ”Återskapa Östersjöns livskraft” samt ”Rädda mångfalden i Sveriges natur”, det senare i samarbete med Nordens Ark. Tillsammans med Röda Korset har WWF också fått ta del av Postkodlotteriets internationella satsning på Naturbaserade lösningar.

Läs mer nedan om några av de projekt som Postkodlotteriet har möjliggjort.

Drömprojekt

Dromprojektet 2024 bildkollage

Rädda mångfalden i Sveriges natur

WWF och Nordens Ark går samman för att hjälpa några av Sveriges mest hotade Arter.

Läs mer om Rädda mångfalden

Pira Sulemane -Quionga, Mozambique, Africa(c)Green Renaissance WWF-US

Nature-based Solutions- Conserving the Power of Nature to Protect People

Postkodlotterierna gjorde 2023 en stor internationell satsning för att stödja WWF och Röda korsets samarbete kring naturbaserade lösningar. Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är en stor risk för redan utsatta samhällen. Med ett extra stöd från Postkodlotteriet i Sverige, Holland och Storbritannien kan WWF och Röda Korset skydda och återställa ekosystem samt förebygga humanitära nödsituationer. Det totala stödet uppgår till 65, varav 20 miljoner gick till WWF och Röda korset i Sverige som kommer att stödja projekt bland annat i Mocambique.

Om Postkodlotteriet

Postkodlotteriet är Sveriges största lotteri, men också Sveriges största privata givare till ideell sektor. Idag genererar lotteriet en miljard kronor om året till över 60 organisationer som arbetar för att göra världen bättre för människa, djur och natur.

Läs mer om Postkodlotteriet och WWF

Samarbetsansvarig

Dela gärna:

Senast ändrad 09/04/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se