Gå till huvudinnehållet

Earth hour 2022

Lördag 26 mars, klockan 20:30–21:30

 

Earth Hour för kommuner

Visa hur din kommun deltar i världens största klimatmanifestation!

När klimatförändringarna fortsätter att öka och den biologiska mångfalden drastiskt dalar, måste vi sätta fokus på att prioritera och ta hand om vårt enda hem – planeten.

Under Earth Hour uppmärksammar vi vår planets största utmaningar, klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Vi visar hur klimatförändringarna påverkar vår natur och våra arter – och hur naturen kan lindra effekten av klimatförändringar. Vi visar hur maten och vår konsumtion påverkar planeten och den biologiska mångfalden och vad vi som individer, kommun, organisation, företag och beslutsfattare kan göra för att minska vårt ekologiska fotavtryck och vår negativa påverkan på djur och växter.

Anmäl kommunens medverkan i Earth Hour 2022

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

KOMMUNförbättringar

Som kommun kan ni hänga med på hållbarhetsresan genom att anta en del av våra 13 kommunförbättringar. Med dessa förbättringar vill vi uppmuntra Sveriges kommuner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och även införa åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden. Kommunerna är centrala aktörer för att vi ska kunna få ekologiskt hållbara samhällen.

VÄLJ era Kommunförbättringar

Våtmarkslandskap. Eriksbergs viltpark.

Kommunförbättringar: Hallå där Växjö!

Här kommer fyra frågor till Henrik Johansson som jobbar som Miljösamordnare på Växjö kommun. Han berättar om arbetet med WWFs kommunförbättringar och ger tips på hur din kommun kan komma i gång.

Henrik Johansson, Miljösamordnare i Växjö kommun.

Hur det har gått med era kommunförbättringar?

Det har gått bra! Växjö kommun har ställt sig bakom sex av WWFs kommunförbättringar: laddinfrastruktur, klimatkrav vid fordonsupphandling, resepolicy, klimatsmart skolmat, fritt växande ängar och One Planet City Challege. Alla förbättringarna har blivit väl implementerade och följs upp löpande.

Var i processen är ni nu?

Status är lite olika för förbättringarna, så vi kan ta en i taget:

Laddinfrastruktur
År 2020 antogs en ny laddinfrastrukturplan som pekar ut lämpliga områden för etablering av laddstationer och vilken typ av laddning som är rekommenderad där. Planen innehåller också riktlinjer kring vem som ansvar för att få till stationerna: kommunkoncernen eller andra lämpliga aktörer (exempelvis bensinstationer).

Utvecklingen av publik laddinfrastruktur går snabbt och vi bedömer att planen varit till hjälp när det handlar om den infrastruktur som kommunkoncernen själva är ansvarig för. Just nu letar vi också efter en lösning för att tillgängliggöra laddning för de som bor i kommunägda lägenheter!

Klimatkrav vid fordonsupphandling
I samband med den senaste fordonsupphandlingen valde Växjö kommun att satsa på så kallad dynamiskt inköpssystem. Det innebär att upphandlingen avser en längre period, i vårt fall fem år, och att flera olika fordonsleverantörer kan teckna avtal inom upphandlingen. Det kan även tillkomma nya leverantörer under avtalsperioden.

Skälet till att jobba på det här sättet är att fordonsutvecklingen sker snabbt. I vanliga fall hade det resulterat i att bilarna som vi kunnat välja hade varit för omoderna. Nu kan vi utforma tekniska och miljömässiga krav inför varje avrop så att det passar den verksamhet som är i behov av fordon.

I vissa fall kanske vi inte är i behov av elbilar med de längsta räckvidderna, och då kan vi komma undan billigare. Utöver de mer specifika krav som kan ställas inför varje avrop har vi också en ”avropspolicy” som säger att kommunen i första hand ska välja fordon som drivs av el eller biogas, medan olika typer av biodrivmedel kommer längre ner i prioriteringen.

Resepolicy
En ny resepolicy beskriver likt den tidigare att anställda och politiker ska välja ett så hållbart resande som möjligt och ”resfria” möten ska väljas i första hand.

Klimatsmart skolmat
Den nya mat- och måltidsplanen innehåller insatsområden för att göra mat som serveras i skolor och på äldreboenden mer klimatsmart. Måltider klimatmärks med vilka alternativ som är bra, bättre eller bäst för klimatet. Under 2022 ligger ett uppdrag från politiken att alla anställda i Växjö kommun ska kompetensutvecklas i klimatsmart mat för att i förlängningen sätta Växjö på kartan även i denna fråga.

Fritt växande ängar
Det pågår ständigt olika åtgärder för att förbättra för pollinatörer och återskapa ängsmark på områden som tidigare bara varit gräsytor. Under året har det dessutom pågått ett intensivt arbete att säkerställa att hänsyn till ekosystemtjänster integreras i samtliga steg i planprocessen.

One Planet City Challenge
Växjö kom till den svenska finalen i den senaste upplagan av One Planet City Challenge. Eftersom Växjö rapporterar in klimatdata på CDP-plattformen årligen innebär det också att Växjö deltar i OPCC de år som den utmaningen löper, så även detta år.

Vad har varit framgångsrikt?

Av de delar som ingår som kommunförbättringarna tycker jag nog ändå att klimatkraven vid fordonsupphandlingen varit framgångsrika, just eftersom vi inte låser fast oss i avtal som riskerar att bli för gamla när teknikutvecklingen springer snabbt fram.

Har du några tips till andra kommuner?

Lär av varandra – våga fråga andra kommuner hur de jobbar med konkreta frågor! Det är något som bland annat fungerar alldeles ypperligt inom Klimatkommunerna.

VÄLJ era Kommunförbättringar här

Kampanjmaterial Earth Hour

Tack till alla som hjälper oss att sprida budskapet om Earth Hour! Du kan ladda ner material som banners, nedräknare att sätta på webben, logotyper och affischer. Det finns även en pressmall anpassad för kommuner att ladda ner och en tillhörande banner.

till kampanjmaterialet  Ladda ner pressmall

 

GÖR SKILLNAD HELA ÅRET!

Ät mindre men bättre kött, ät mer proteiner från växtriket (bönor, linser, ärtor) och sluta slänga ätbar mat – för då är både du, klimatet och den biologiska mångfalden vinnare!

❯ Här får du inspiration och tips

Minska din belastning på jordklotet genom att dra ner på onödiga eller ohållbara köp och överkonsumtion av prylar, som kläder, möbler och elektronikprodukter.

❯ Här får du inspiration och tips

Välj klimatsmartare transportsätt när det är möjligt – som elbil, kollektivtrafik, tåg och cykel. Många av oss har alternativ och möjligheten att tänka till.

❯ Här får du inspiration och tips

Spara energi i din bostad och var med och hejda klimatförändringarna, samtidigt som du minskar elräkningen. Det här är en utmaning som passar även barnen.

❯ Här får du inspiration och tips

Fråga efter investeringar som inte bidrar till den globala uppvärmningen eller utarmning av den biologiska mångfalden. Då visar du att det finns efterfrågan på gröna sparalternativ!

❯ Här får du hjälp

Flicka med lysande ansikte firar Earth Hour 2018 Franrike

Dela mer er av era Earth Hour-bilder och filmer

För att på bästa sätt kunna sprida engagemanget och budskapet vidare vill vi på WWF gärna ta del av era evenemang och aktiviteter genom foton och filmer. Skicka ert material till earthhour@wwf.se.

Observera att ni samtidigt godkänner att WWF får rätt att globalt använda och sprida allt material som skickas in.

Tips på aktiviteter under Earth hour

Här nedan listas några av de aktiviteter som kommuner har engagerat tidigare år, blandat med några tips från oss på WWF.

Ljusmanifestation och fackeltåg

Flertalet kommuner har visat sitt deltagande genom att anordna fackeltåg, eller genom att dela ut ljus till sina invånare och uppmana till släckning under Earth hour.

Hållbar skolmat

Kanske kan man sätta mer fokus på hållbar mat under Earth week. Öppna upp för att skolbarnen ska få mer motivation att be om mer hållbar mat även hemma. Inför årets Earth Hour har WWF tagit fram en meny som klarar One Planet Plates hårda kriterier – att äta inom ramen för en planet. Menyn är ett perfekt verktyg för att skapa hållbara vanor hos barnen och eleverna. Och alla rätterna uppfyller både kraven på näringsinnehåll, samtidigt som de har ett lågt snittpris (10:50 kr). Sprid gärna menyn på skolan, och njut av planetsmarta och goda måltider i skolan. Ladda ner menyn här.

Tipspromenader med klimatfokus

I både kommun och skolor kan tipspromenader anordnas för att öka kunskapen och tankebanorna kring klimat hos gamla som unga. En rolig aktivitet för barnen, men även för familjer som går den tillsammans. Kanske kan även lokala butiker och restauranger vara med som promenadstopp. Vi har sammanställt tipsfrågor (med svarsformulär och facit) för nedladdning för åldrarna förskola, låg- och mellanstadiet samt högstadiet och gymnasieskolan.

Utmana förskolebarnen att leka klimatdetektiver

Låt barnen gå in i rollen som klimatdetektiver! Se om de kan hitta tre aspekter i sin familjs vardag där de är klimatsmarta och sedan redovisa det på ett roligt sätt för sina föräldrar eller på förskolan. Läs mer om leken Klimatdetektiverna.

Fokus hos lokala etablissemang

Påverka lokala restauranger och butiker att sätta fokus på ekologiska produkter, samt att minska på matsvinnet.

Kommunförbättringar

Var med i våra 13 förbättringar för Sveriges kommuner för att minska utsläppen av växthusgaser. 

Se våra förbättringar till Sveriges kommuner

Seminarier med miljöfokus

Håll seminarier på till exempel kulturhuset, där olika miljöaspekter tas upp som just din kommun fokuserar på.

Konstutställning

Be lokala konstnärer att ställa ut och samla in pengar, eller utmana dem att sätta ett klimatfokus på utställningen.

Testa vego!

Släpp roliga vegetariska recept i lokaltidningen och utmana invånarna att testa mer vego under Earth week. Få inspiration till planetsmarta måltider.

Annonsering i lokaltidningen

De flesta kommuner har någon form av lokaltidning där man kan annonsera aktiviteter eller uppmaningar till sina medborgare. Här kan till exempel en insändare om klimatfrågan läggas in tillsammans med en uppmaning att bli Isbjörnsfadder hos oss, eller att uppmana till släckning under Earth hour.

Lös korsord med klimattema

Utmana kollegorna och medborgarna att lösa korsord med klimattema. Det är både roligt och lärorikt. Vi har sammanställt två versioner av korsord, ett för barn och ett för vuxna. Här finns korsorden för nedladdning.

Dela dina tips

Har du egna tips på roliga aktiviteter får du gärna tipsa oss och dina grannkommuner, eller kanske till och med utmana dem i din kommuns klimatarbete. Ni kommer garanterat att lyfta varandra och att ha roligt under tiden.

Inspiration från tidigare år

Lidköpings kommun

Lidköpings kommun hade aktiviteter under hela Earth Week, med bland annat sagostunder, miljömingel, pyssel och ungdomsaktiviteter på sockerbruket. Man tog hjälp av lokala museet, konstgalleriet och biblioteket för att nå ut brett och visa sitt klimatengagemang.

Säffle kommun

HusvagnSäffle kommun hade sin ”Energihusvagn” ute under fredagen (dagen innan Earth Hour) och svarade på frågor och spred kunskap om klimatfrågan bland medborgarna.

Helsingborg Kommun

Helsingborg Kommun delade ut stearinljus till dem som kunde tänka sig att göra en god förbättring i sin vardag. Förbättringarna knyter an till WWFs fem B:n. Kommunen arrangerade även ett Earth Hour-fackeltåg som tidigare år har haft närmare 300 deltagare.

Upplands Väsby

Upplands Väsby anordnade en temavecka med klimatsmarta aktiviteter utifrån årets Earth Hour-tema bilen, biffen, bostaden och börsen. Väsbyborna kunde avsmaka ett matbord med klimatsmart mat, cykla ihop till sin egen smoothie, byta till sig leksaker, lyssna till föreläsningar, delta i tävlingar och få energirådgivning. Kollektivtrafikåkare fick gratis kaffe och kommunens egna mangafigurer Anzu och Zack (se illustrationen av Nina von Rüdiger) var på plats i Väsby centrum för att lansera en seriestripp om matsvinn och betydelsen av att minimera sitt avfall. Dessutom kunde Väsbyborna chatta med politiker kring olika miljöfrågor.

Växjö

Växjö hade en miljövecka, Earth Week , med bland annat miljökabaré för barn, tipspromenad, öppet hus på energibolaget, föreläsningar och en mängd andra aktiviteter i samarbete med lokala företag och organisationer. På Earth Hour-dagen delades pris ut för Växjös gröna gärning.

Kontakt

Hur startade Earth Hour, hur många deltar egentligen och vad gör WWF för klimatet? Besök vårt forum för Frågor och svar kring Earth Hour eller kontakta oss på earthhour@wwf.se.

Earth Hours nyhetsbrev

Inför Earth Hour skickar vi ut nyhetsbrev med inspiration, information och uppdateringar inför årets kampanj. Vill du ta emot nyhetsbrevet? Kontakta earthhour@wwf.se för att stå med på sändlistan.

Dela gärna:

Senast ändrad 03/08/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se