Gå till huvudinnehållet
Slåtterkurs_biosfärområde_foto Helena Strömberg_NGA

Cirkulärt biosfärområde i skärgården

En skärgård med människa och miljö i samklang

WWF arbetar sedan 2020 i samverkan med föreningen Nämdö Green Archipelago för att ett biosfärområde ska utses av UNESCO i Stockholms skärgård. Det långsiktiga målet är hållbar utveckling i en livskraftig skärgård med fungerande ekosystemtjänster, över och under ytan samt i kustlandskapet. Med människa och miljö i samklang.

Engagera lokalt och skapa attraktivt besöksmål

Målet med detta projekt är att genomföra olika typer av naturvårdsaktiviteter som engagerar lokalbefolkningen och visar på vad ett biosfärområde kan innebära i praktiken. De aktiviteter som startas upp ökar Nämdöskärgårdens attraktivitet som besöksmål och bidrar till utveckling av nya lokala produkter och tjänster med möjlighet till exempelvis försäljningsintäkter. Allt detta kan bidra till att skapa lokalt engagemang och arbetstillfällen, men bidrar också till att visa exempel på ett cirkulärt fungerande modellområde i enlighet med Unescos krav för ett biosfärområde. Huvudsakliga intressenter är markägare, naturintresserade och lokal arbetskraft.

Projektet genomförs i form av aktiviteter inom naturvård som naturligt hakar i och ger förutsättningar för varandra. Grunden utgörs av ett ekosystembaserat perspektiv med cirkulärt användande av resurser, kunskapsutbyte och samverkan. Bland annat kommer naturvägledning att genomföras i projektet, i syfte att bredda och öka kunskapen samt att öka lokalt engagemang för naturvård och kopplingen till vad ett biosfärområde kan bli för Nämdöskärgården.

Resultat

Inom projektet har flera olika naturvårdsaktiviteter genomförts där ett cirkulärt användande av resurser, kunskapsutbyte och samverkan är i fokus. Exempel på sådana aktiviteter är:

 • Naturvägledning för att öka kunskapen och engagemanget för lokal naturvård.
 • Restaurering av minst en våtmark för att gynna grodor och salamander.
 • Samt ängsmarker har hävdats för att få tillbaka viktiga växter för pollinerare.
 • Kurser i lieslåtter har genomförts för intresserade medborgare.
 • Material som rensats bort vid restaureringar har använts för att skapa så kallade faunadepåer som gynnar den biologiska mångfalden.
 • Strandängar har återskapats för bete och ökad biologisk mångfald.
 • Ett stort antal boende och fritidsbor har medverkat i citizen science (medborgarforskning) för att inventera och rapportera växter och fjärilar på sin mark.
 • Hamling av träd har genomförts och en gammal allé restaureras.
 • Studiecirkel om skärgårdsväxter har genomförts och en välbesökt fladdermuskväll lockade många deltagare.
 • En utställning med naturvägledning kopplat till rödlistade arter och nordiska väsen kommer att sättas upp även sommaren 2024.
Nämdö (c) Lotten Hjelm

Ett urval av arter som finns inom biosfärområdet

Ängshumla på åkervädd

Ängshumla (Bombus pratorum), arbetare på åkervädd (Knautia pratensis). (c)Ola Jennersten /WWF

Silverblåvinge, Ola Jennersten WWF

Silverblåvinge (Polyommatus amandus) (c)Ola Jennersten /WWF

Apollofjäril( (Parnassius apollo) C)Yvonne Blombäck /WWF

Apollofjäril (Parnassius apollo) (c)Yvonne Blombäck/WWF

Puktörneblåvinge (Polyommatus icarus( (C)YVonne Blombäck /WWF

Puktörneblåvinge (Polyommatus icarus) (c)Yvonne Blombäck/WWF

stor-ek-naturen-sabygard-sverige-medium_ww258512-1600x1067.

Det här vinner vi genom att restaurera naturen

Att restaurera ekosystem handlar inte bara om att rädda djur och natur. Att skydda och återställa naturen och välfungerande ekosystem är nödvändigt för att hantera den dubbla krisen av förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar. friska ekosystem bidrar också till att människor mår bra och ger även betydande socioekonomiska fördelar, exempelvis nya hållbara arbetstillfällen och möjligheter för ekoturism.

Läs mer om restaureringslagen

Senast ändrad 25/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se