Gå till huvudinnehållet
Slåtterkurs_biosfärområde_foto Helena Strömberg_NGA

Cirkulärt biosfärområde i skärgården

En skärgård med människa och miljö i samklang

WWF arbetar sedan 2020 i samverkan med föreningen Nämdö Green Archipelago för att ett biosfärområde ska utses av UNESCO i Stockholms skärgård. Det långsiktiga målet är hållbar utveckling i en livskraftig skärgård med fungerande ekosystemtjänster, över och under ytan samt i kustlandskapet. Med människa och miljö i samklang.

Engagera lokalt och skapa attraktivt besöksmål

Målet med detta projekt är att genomföra olika typer av naturvårdsaktiviteter som engagerar lokalbefolkningen och visar på vad ett biosfärområde kan innebära i praktiken. De aktiviteter som startas upp ökar Nämdöskärgårdens attraktivitet som besöksmål och bidrar till utveckling av nya lokala produkter och tjänster med möjlighet till exempelvis försäljningsintäkter. Allt detta kan bidra till att skapa lokalt engagemang och arbetstillfällen, men bidrar också till att visa exempel på ett cirkulärt fungerande modellområde i enlighet med Unescos krav för ett biosfärområde. Huvudsakliga intressenter är markägare, naturintresserade och lokal arbetskraft.

Projektet genomförs i form av aktiviteter inom naturvård som naturligt hakar i och ger förutsättningar för varandra. Grunden utgörs av ett ekosystembaserat perspektiv med cirkulärt användande av resurser, kunskapsutbyte och samverkan. Bland annat kommer naturvägledning att genomföras i projektet, i syfte att bredda och öka kunskapen samt att öka lokalt engagemang för naturvård och kopplingen till vad ett biosfärområde kan bli för Nämdöskärgården.

Resultat

Inom projektet kommer flera olika ekosystembaserade naturvårdsaktiviteter genomföras där ett cirkulärt användande av resurser, kunskapsutbyte och samverkan är i fokus. Exempel på sådana aktiviteter är:

  • Naturvägledning för att öka kunskapen och engagemanget för lokal naturvård.
  • Restaurering av minst en våtmark samt ängsmarker för pollinerare.
  • Använda material som rensats bort vid ovanstående restaureringar till att skapa så kallade faunadepåer som gynnar den biologiska mångfalden.
  • Återskapande av minst en strandäng för bete och ökad biologisk mångfald.
  • Skapa en damm och småvatten för att gynna grodor och salamandrar samt säkra vatten för odling.
  • Engagera markägare att medverka i citizen science (medborgarforskning) för att inventera och rapportera sin mark.
  • Genomföra naturvägledning och utomhuspedagogik för att engagera turister att bidra till naturvårdssatsningar.
Vindelälvens avrinningsområde är nu ett biosfärområde inom FN-organet Unescos biosfärprogram. Arrangörerna ser det som ett erkännande av alla hållbara framtidsinitiativ och skapar utvecklingsmöjligheter.

Ett urval av arter som finns inom biosfärområdet

Ängshumla på åkervädd

Ängshumla (Bombus pratorum), arbetare på åkervädd (Knautia pratensis). (c)Ola Jennersten /WWF

Silverblåvinge, Ola Jennersten WWF

Silverblåvinge (Polyommatus amandus) (c)Ola Jennersten /WWF

Apollofjäril

Apollofjäril

Punktörneblåvinge

Punktörneblåvinge

Senast ändrad 23/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se