Gå till huvudinnehållet
Käringboda naturreservatFoto: Ola Jennersten / TT / 2754

Restaurering av värdefulla lövmiljöer i Käringboda

Ett av Sveriges finaste eklandskap har restaurerats

Massor med arter är beroende av lövträd och alldeles särskilt av ek. Därför arbetar WWF tillsammans med Skärgårdsstiftelsen med att återställa naturreservatet Käringbodas trädklädda betesmarker.

Käringboda har potential att utvecklas till ett av de finaste eklandskapen i Sverige. Det beror dels på den relativt stora arealen, dels på att landskapet har fler yngre och medelålders ekar än många andra värdefulla ekmiljöer i Sverige.

Tyvärr har Käringbodas betesmarkerna gradvis vuxit igen under årens lopp. Totalt finns ca 200–300 hektar av igenväxande trädklädda betesmarker i reservatet. Detta betyder att ekarna i området riskerar att försvinna på sikt, när andra trädslag tar över. För att rädda ekarna krävs olika naturvårdsinsatser.

WWF och Skärgårdsstiftelsen har i flera år arbetat med att förbättra och återskapa livsmiljöer som är knutna till ek och andra lövträd. Genom frihuggning, naturvårdsgallring och röjning i yngre skog återskapas de trädklädda betesmarkerna och lövträden gynnas.

Yngre ekar har inventerats, liksom vedlevande skalbaggar i ekarna. Arbetet fortsätter under 2024.

Ekar rymmer en egen värld av biologisk mångfald. Man räknar med att över 1 500 arter är beroende av eken. En av dessa är den magnifika ekoxen, Europas största skalbagge. En fullvuxen ekoxhane kan mäta hela 8,5 centimeter, de imponerande käkarna inräknade.

Käringboda är ett naturreservat i Nynäshamns kommun på 1494 hektar (1074 hektar land) som bildades i början på 70-talet. Den som besöker Käringboda naturreservat utanför Nynäshamn möts av ett inbjudande gammaldags odlingslandskap med hagar, smala åkertegar, små berg och dalar och bördiga skogar. Alltsammans kantat av havsvikar och strandängar.

Skogstraktor sorterar rester från röjning i Käringboda naturreservat. Foto: Ola Jennersten


Röjning av gran i ek-hassel-aspdominerat landskap. Granarna hade tidigare planterats i naturreservatet! Foto: Ola Jennersten

Käringboda har stor potential att utvecklas till ett av de finaste eklandskapen i Sverige. Det beror dels på den relativt stora arealen, dels på att landskapet har fler yngre och medelålders ekar än många andra värdefulla ekmiljöer i Sverige. På Käringboda finner man även Europas största skalbaggsart, Ekoxen, som är beroende av de gamla ekarna i reservatet.


Foto: Ola Jennersten

Målet med projektet är att förbättra och återskapa livsmiljöer som är knutna till ek och andra lövträd på minst 80 hektar. Det gör vi genom att återskapa trädklädda betesmarker och gynna förekomsten av lövträd genom frihuggning, naturvårdsgallring och röjningar i yngre skog. Projektet pågår fram tills sommaren 2024 tillsammans med genomförandepartnern Skärgårdsstiftelsen.


Foto: Ola Jennersten

Här kan du få en inblick i hur det ser ut när vi är på plats. 

Resultat

Exempel på utförda åtgärder och aktiviteter:

stor-ek-naturen-sabygard-sverige-medium_ww258512-1600x1067.

Det här vinner vi genom att restaurera naturen

Att restaurera ekosystem handlar inte bara om att rädda djur och natur. Att skydda och återställa naturen och välfungerande ekosystem är nödvändigt för att hantera den dubbla krisen av förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar. friska ekosystem bidrar också till att människor mår bra och ger även betydande socioekonomiska fördelar, exempelvis nya hållbara arbetstillfällen och möjligheter för ekoturism.

Läs mer om restaureringslagen

Senast ändrad 01/07/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se