Gå till huvudinnehållet
Käringboda naturreservatFoto: Ola Jennersten / TT / 2754

Restaurering av värdefulla lövmiljöer i Käringboda

Återskapa ett av Sveriges finaste eklandskap

Att gynna lövskog är en mycket viktig åtgärd för den svenska biologiska mångfalden. WWF finansierar och samarbetar därför med Skärgårdsstiftelsen för att restaurera lövskogar och trädklädda betesmarker med mycket ek i naturreservatet Käringboda väster om Nynäshamn.

Käringboda är ett naturreservat på 1494 hektar (1074 hektar land) som bildades i början på 70-talet. Reservatet bjuder på ett omväxlande landskap med betesmarker, smala åkrar, små berg och dalar med bördig skogsmark. Det gamla odlings-, och kulturlandskapet syns fortfarande tydligt och närheten till vatten med många insprängda vikar, våtmarker och strandängar är hem åt många arter – både växter och djur. Dessvärre har de trädklädda betesmarkerna långsamt börjat växa igen vilket bland annat leder till att ekarna i området riskerar att försvinna till förmån för andra trädslag. Eftersom ekar är mycket viktiga för den biologiska mångfalden krävs olika naturvårdsinsatser för att säkra framtida ekskogar. Totalt finns ca 200–300 hektar av igenväxande trädklädda betesmarker i reservatet.

Skogstraktor sorterar rester från röjning i Käringboda naturreservat. Foto: Ola Jennersten


Röjning av gran i ek-hassel-aspdominerat landskap. Granarna hade tidigare planterats i naturreservatet! Foto: Ola Jennersten

Käringboda har stor potential att utvecklas till ett av de finaste eklandskapen i Sverige. Det beror dels på den relativt stora arealen, dels på att landskapet har fler yngre och medelålders ekar än många andra värdefulla ekmiljöer i Sverige. På Käringboda finner man även Europas största skalbaggsart, Ekoxen, som är beroende av de gamla ekarna i reservatet.


Foto: Ola Jennersten

Målet med projektet är att förbättra och återskapa livsmiljöer som är knutna till ek och andra lövträd på minst 80 hektar. Det gör vi genom att återskapa trädklädda betesmarker och gynna förekomsten av lövträd genom frihuggning, naturvårdsgallring och röjningar i yngre skog. Projektet pågår fram tills sommaren 2024 tillsammans med genomförandepartnern Skärgårdsstiftelsen.


Foto: Ola Jennersten

Här kan du få en inblick i hur det ser ut när vi är på plats. 

Resultat

Exempel på utförda åtgärder och aktiviteter:

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se