Gå till huvudinnehållet
Original_WW1170570

Skogsprojekt som WWF stödjer

Här är aktuella exempel på svenska skogsprojekt som WWF stödjer. Dessa exempel kommer över tid att kompletteras med fler projektbeskrivningar.

Projekt som stödjer forskning och tillämpning

Forskning om avverkningens betydelse på marksvampar

WWF har för perioden 2021 till 2022 bidragit med finansiering till Institutionen för skoglig mykologi vid Sveriges lantbruksuniversitet för uppföljning av ett tallskogsförsök där man undersöker effekter på marksvampar av olika storlek på kalavverkning. Man studerar mykorrhizasvampar som genom sina svamptrådar, mycel, förser trädrötterna med näring och i sin tur får kolhydrater från träden. Resultat från tidigare studier har visat att många av dessa marksvampar försvinner vid kalavverkning, något som kan påverka trädens funktion och tillväxt negativt. Även mer sällsynta marksvampar riskerar att försvinna helt. Dagens hyggesbruk är den främsta anledningen till att närmare 200 arter av mykorrhizasvampar är rödlistade idag. Den hänsynsnivå som lämnas i kalhyggesbruket räcker inte för att förhindra detta. Den aktuella studien är en uppföljning för att fastställa om de negativa effekterna kvarstår efter 12 år. Här hittar du kontaktinformation till en av forskarna i projektet.

Naturvårdsindikatorer i Västerbottens skogar

WWF är en av flera bidragsgivare i detta projekt som drivs av Länsstyrelsen i Västerbotten inom ramen för det regionala skogsprogrammet. Det handlar om att i samarbete mellan forskare och praktiker identifiera och prioritera ett antal mätbara naturvårdsindikatorer som kan användas för att beskriva det biologiska tillståndet i Västerbottens skogar. Resultaten ligger sedan till grund för att identifiera åtgärds- och utvecklingsbehov. Projektet avser att sprida resultaten till en större målgrupp. Du kan läsa mer om projektet här.

Läs mer om WWFs fältprojekt som stärker biologisk mångfald i skogen:

Ett varierat mångbruk i Tivedens skogar

Restaurering av lövskogar i Uppland

Restaurering av lövskogar i Stockholms skärgård

Restaurering av ek i Östra Vätternbranterna

Skogsbete i Vindelälvens biosfärsområde

regnskog

SKOG I VÄRLDEN

Hela 90 procent av livet på land ryms i våra skogar. Skogar upprätthåller balansen i atmosfären, påverkar klimatet, renar luften vi andas och medverkar i vattnets kretslopp. Uppskattningsvis hälften av jordens ursprungliga skogar har försvunnit och det mesta har skett under de senaste 50 åren. Hoten mot skogarna kommer från många håll. Skog huggs ner för ved att elda med,  för mer odlingsbar mark eller för bebyggelse. Skogsbolagen är ständigt på jakt efter värdefulla timmerstockar.

Läs här

Dela gärna:

Senast ändrad 27/05/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se