Gå till huvudinnehållet
Man arbetar med virke i Borneo

Projekt i Borneo

Borneos hjärta

WWF arbetar för att rädda orangutangens och noshörningens unika skogar på Borneo. En förutsättning för att det ska lyckas är att stärka de lokala samhällena.

Borneo är ett av naturens få paradis som finns kvar på jorden. Ön är världens tredje största och unik när det gäller flora, fauna och naturmiljöer. Här lever många djurarter sida vid sida: orangutanger, elefanter, leoparder, noshörningar och gibbonapor. Den viktiga biologiska mångfalden gör att vi kallar den orörda, inre delen av ön för ”Borneos hjärta”.

Men denna unika skatt av naturtillgångar är starkt hotad av skogsavverkning för virkesproduktion och oljepalmsplantager, liksom för gruvdrift.

Borneo är till storleken världens tredje största ö med en yta på 745 000 km². Cirka 70 procent av Borneo är indonesisk mark som delats upp i fem provinser – östra, västra, centrala, södra och norra Kalimantan. Staterna Sabah och Sarawak i norra och västra Kalimantan hör till Malaysia, och det lilla sultanatet Brunei ligger på nordvästra Borneo. Idag bor cirka 20 miljoner människor på ön, i huvudsak i städer längs kustområdena. Ön delas av tre länder: Indonesien, Malaysia och Brunei.

År 2007 fick WWF ett genombrott när Borneos tre regeringar enades om en gränsöverskridande plan för områdets förvaltning, det så kallade Heart of Borneo Initiative. Nu fortsätter WWF med arbetet för att stoppa skövlingen av naturskogar, minska utsläppen av växthusgaser och ge lokalbefolkningen möjligheter till en hållbar försörjning.

För att rädda dessa unika skogar gäller det dels att skydda naturområden som utgör livsmiljöer för arter som orangutang och noshörning,. Men en förutsättning för att det ska lyckas är också att samtidigt arbeta för en hållbar ekonomisk utveckling i landet. De lokala samhällenas inflytande och deltagande i naturvården är avgörande för att bevara naturresurserna på lång sikt. WWF arbetar därför också för att stärka samhällenas inflytande i frågor om förvaltning av naturens resurser. Vi arbetar för att ge olika organisationer på gräsrotsnivå större möjligheter till inflytande samt för att underlätta dialoger och processer mellan lokalbefolkning, beslutsfattare och den privata sektorn.

Dessutom stödjer WWF en process för ökad FSC-certifiering av både virke och rotting samt främjar ansvarsfullt så kallat byskogsbruk. Nedan kan du se exempel på några av många resultat!

Larv på stam i Borneo

Resultat

  • Tillsammans med lokalbefolkningen har Världsnaturfonden WWF genom trädprojekt återskapat regnskog i Sebangau. Mellan 2012 och 2014 har 60 hektar med totalt 24 200 träd återskapats tack vare bidrag från Sverige.
  • Vi har utrett potentialen för hållbar produktion och skörd av rotting i 21 byar. Nu stöds dessa byar för att de ska kunna FSC-certifiera sin rotting utifrån erfarenheter från Mekong.
  • Vi har genomfört en undersökning av marknadstrenderna inom handel och förädling av rotting.
  • För att orangutangerna ska kunna förflytta sig mellan de skyddade skogsområdena har WWF skapat en naturvårdskorridor, Labian-Leboyan Conservation Corridor, mellan flera nationalparker. Tillsammans med lokalbefolkningen har WWF planterat träd och undervegetation på över 1 200 hektar, så att olika populationer av orangutanger nu kan nå varandra och föröka sig utan att riskera inavel.
  • Lokalbefolkningen i flera byar i Kalimantan har fått utbildning och utrustning för att få hjälp att förhindra skogsbränder. WWF har också bidragit med stöd till palmolje- och skogsföretag så att de kan utveckla och införa strategier som minskar brandrisken.

Projekten på Borneo finansieras av Sida, IKEA, Postkodlotteriet och våra faddrar.

Trädplanteringen finansieras främst av WWFs barn- och ungdomsverksamhet WWF Panda Planet.

Läs mer

Vårt projekt för ansvarsfullt skogsbruk
Vårt projekt Sumatranoshörning på Borneo
Heart of Borneo Initiative på vår internationella hemsida
WWFs Global Forest and Trade Network (GFTN)
Stöd WWF – Bli regnskogsfadder

Senast ändrad 07/09/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se