Gå till huvudinnehållet
Ko i våtmark, Sverige

Projekt Våtmarker

Våtmarker i Sverige

Våtmarker är inte bara viktiga för fåglar, groddjur och fiskar, de är även naturens egna vattenrenare. WWF har jobbat med våtmarker i många år.

Det är känt att våtmarker har stor betydelse för många fågelarter, grod- och kräldjur, och som lekplatser för fisk. På senare tid har man uppmärksammat deras förmåga att ta hand om näringsämnen och andra ämnen så att de inte hamnar i sjöar, vattendrag eller havet. Trots det minskar de i antal och storlek på grund av olika former av exploatering.

Världsnaturfonden WWF har arbetat med att restaurera, skapa och stödja våtmarker under en lång tid. Många av de våtmarker som omger Sveriges finaste fågelsjöar har WWF aktivt arbetat med, men även mindre våtmarker i Stockholmsregionen och i Roslagen.

Grodor i vattnet vid ön Björn, Östersjön, Sverige

Resultat

  • WWFs tidiga insatser vid fågelsjöar har gjort att myndigheterna stärkt nödvändiga skötselinsatser. I dag är dessa områden välbesökta och uppskattade av såväl fåglar som människor.
  • Många av de våtmarker som omger Sveriges finaste fågelsjöar har WWF aktivt arbetat med, till exempel Tåkern, Tysslingen/Kvismaren, Asköviken, Kristianstad vattenrike, Beijershamsviken på Öland och Hjälstaviken.
  • I den stora kraftsamlingen Återskapa Östersjöns livskraft har WWF tillsammans med lokala partners återskapat viktiga områden längs Östersjökusten.
  • WWF har restaurerat mindre områden, till exempel Isbladskärret i Kungliga nationalstadsparken på Djurgården i Stockholm och Solna, Hemmesta sjöäng på Värmdö och våtmarker i Roslagen och på Öland. Ett projekt som får stöd av WWF är Myran i Sala kommun där en våtmark återskapas.
  • Sedan 2021 har WWF arbetat tillsammans med olika aktörer för att inventera och skydda viktiga fågelområden i Tavvavouma. Ett omfattande inventeringsarbete har genomförts, men mer arbete krävs för att skydda området och att samla in mer kunskap om fåglarnas migrationsvägar.
  • WWF har bidragit till att det finns flera olika stödformer för jordbrukare i Sverige som vill anlägga våtmarker i jordbrukslandskapet, så att näringsläckaget till vattendragen minskar.
  • WWFs arbete har ökat kunskapen och förståelsen hos många statliga, kommunala och privata aktörer, så att det nu är självklart att ta ökad hänsyn till våtmarker.

Relaterad läsning

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se