Gå till huvudinnehållet

Earth Hour – Policyfrågor på nationell nivå

På nationell nivå vill WWF att:

Regeringen säkerställer ett kraftfullt genomförande av miljö- och klimatpolitiken i Sverige, de nationella miljömålen och Agenda 2030. Här krävs åtgärder som leder till verklig förändring i den takt som behövs givet det globala nödläget för naturen, klimatet och människans livsförutsättningar på planeten. Vi behöver säkra utsläppsminskningar, hållbart nyttjande och bevarande för att vända trenderna för klimat och biologisk mångfald i Sverige. Arbetet med klimat och biologisk mångfald ska ske integrerat då de hänger tätt ihop. Ett starkt nationellt genomförande är viktigt också för att vara en trovärdig röst på den internationella och europeiska arenan och kunna inspirera och driva på. 

Här vill vi exempelvis se följande: 

  • Klimat 

Att regeringen med hjälp av klimathandlingsplanen har påskyndat en hållbar klimatomställning under mandatperioden, särskilt viktigt är att alla relevanta politikområden styr mot klimat- och miljömål (till exempel genom en revidering av de övergripande samhällsmålen) samt att transportsektorns klimatomställning tar fart och blir mer hållbar när det gäller hänsyn till andra miljömål och hållbarhetsaspekter.
 

  • Biologisk Mångfald 

Att Sverige implementerar ett ambitiöst post -2020 ramverk inom CBD och en stark EU strategi för biologisk mångfald. Detta inkluderar en ökad ambition om skydd (30% till 2030) samt ökad satsning på restaurering (15% till 2030) samt att höjda skydds- och restaureringsåtagande ges ökade resurser.
 

  • Skog 

Att den svenska skogspolitiken & myndighetsutövningen har stärkt förutsättningarna att bevara skogens biologiska mångfald.
 

  • Jordbruk 

Att regeringen har fattat beslut om en nationell strategisk plan (för den gemensamma jordbrukspolitiken) som levererar på miljö- och klimatmål och driver övergången till ett hållbart jordbruk.
 

  • Hav 

Att havsplaner, som utgår från helhetsperspektiv och en ekosystembaserad ansats och som säkrar effektivt skydd och hållbart nyttjande av havens ekosystem, har beslutas av regeringen för alla svenska havsområden 2021.  Att regeringen har åtagit sig att skydda minst 30% av haven till år 2030 i representativa och ekologiskt sammanhängande nätverk av väl förvaltade marina skyddade områden med effektiva bevarandeplaner. Regeringen har arbetat aktivt för att all verksamhet i skyddade områden ska tillståndsprövas.
 

  • Arter 

Att regeringen har infört en starkare implementering av art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet och arbetat för en artskyddsförordning och praktisk tillämpning som ger ett stärkt artskydd. Att regeringen, genom utredningen, har stärkt det förebyggande artskyddsarbetet utanför skyddade områden t ex åtgärdsprogram för hotade arter.   

Att regeringen har beslutat om en ny modern viltförvaltning för stora rovdjur som säkrar rovdjurens långsiktiga överlevnad i Sverige.
 

  • Agenda 2030 

Att regeringen har tagit fram en adekvat handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030 och drivit på för att de globala hållbarhetsmålen ska uppnås till 2030.  

 

Kontakt

Frågor om Earth Hour?

Hur startade Earth Hour, hur många deltar egentligen och vad gör WWF för klimatet? Besök vår forum för Frågor och svar kring Earth Hour eller kontakta oss nedan.

Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Projektledare för Earth Hour

cecilia.stenstrom@wwf.se

Välj medlemskap

Ett medlemskap gäller per kalenderår. Välj mellan att betala hela medlemsavgiften på en gång eller att dela upp den månadsvis via autogiro.

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Välj betalsätt

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 14/04/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se