Gå till huvudinnehållet
Vindkraftverk på ett fält i SVerige

Klimatkompassen

WWF om Centerpartiets svar

Svaren och informationen på den här sidan kommer från Klimatkompassen 2018. Centerpartiet ställer sig bakom 28 av 33 av Klimatkompassens förslag. I sina kommentarer i enkäten visar C på en klimatpolitik som är genomtänkt ända ned i detaljförslagen och som omfattar en rad förslag på åtgärder, exempelvis för en omställning av transportsektorn och en övergång till förnybar energiförsörjning.

Centerpartiet logoC tillhör de sju riksdagspartier som är med i klimatöverenskommelsen med Klimatlagen och de svenska klimatmålen (bl a mål netto-nollutsläpp senast 2045). I enkäten är C är ett av få partier som ytterligare vill höja ambitionsnivån för Sverige genom att tidigarelägga nettonollmålet till 2040.

Bland förslagen på transportområdet finns exempelvis att ta fram en nationell plan för elektrifiering av transportsektorn och en miljöbilspremie för lastbilar. Partiet vill se en förstärkt bonus-malus och reduktionsplikt samt även satsa på elvägar där både elbilar och ellastbilar kan laddas under gång. C vill också rusta upp befintliga regionala järnvägar, och samtidigt bygga nya stambanor för höghastighetståg (genom lånefinansiering).

På energisidan vill C satsa på bättre och smarta elnät för att främja ett helt förnybart elsystem samt ta bort skatteundantaget för fossilgas (naturgas). På det internationella området föreslår C bland annat att öka anslagen till FN:s Gröna Klimatfond, att utveckla det internationella klimatsamarbetet samt att verka för att skärpa EU:s klimatmål och klimatpolitik.

När det gäller flygets klimatpåverkan argumenterar C i Klimatkompassen för biodrivmedel som vägen framåt – man menar att det inte är flygresorna som är problemet utan utsläppen de orsakar. Samtidigt visar forskningen att både utsläppen per resa och antalet resor måste minska, samt att biodrivmedel inte ensamt kan lösa flygets klimatproblem. C vill över lag satsa mycket på bioekonomi och bioenergi från den svenska skogen, men behöver kunna visa att denna politik bygger på ett uttag av biomassa som är inom naturens gränser.

C visar inte några tydliga ambitioner att ta sig an vår konsumtionsrelaterade klimatpåverkan, även om man skriver att man vill se fler styrmedel exempelvis ökade miljökrav vid upphandling. Vägen mot klimatanpassning går för C i huvudsak via ny teknik, bränsleskiften och en mjukare samhällsstyrning.

WWF tycker ändå att partiet har lagt ett föredömligt klimatpolitiskt grundverk – framöver handlar det mest om att få prioriteringarna rätt i den politik man för.

Så här kan Centerpartiet utveckla sin klimatpolitik:

Hjälp WWF att lyfta klimatfrågan och ge klimatet en röst i valet. Om du funderar på att rösta på Centerpartiet – uppmuntra partiet att utveckla sin klimatpolitik ytterligare.

Förslagsvis genom att:

  • Vara öppen för fler styrmedel när det gäller flyget, t ex flygskatt, klimatmärkning så att vi inte bara litar till biobränslen.
  • Ta fram fler konkreta förslag för att begränsa de konsumtionsbaserade utsläppen.
  • Säkerställa att politiken när det gäller biomassa för energi och transport bygger på en hållbar produktion och ett uttag inom naturens gränser.

Kontakt till Centerpartiet

Rickard Nordin, Energi- och klimatpolitisk talesperson
rickard.nordin@riksdagen.se

Ordförklaring

Konsumtionsbaserade klimatutsläpp

Dessa speglar Sveriges befolknings totala påverkan på klimatet och är en uppskattning av alla utsläpp som svensk konsumtion orsakar, även de utsläpp som sker utomlands. Exempelvis ingår importerade livsmedel och våra flygresor utomlands.

Reduktionsplikt

Reduktionsplikten trädde i kraft den 1 juli 2018. Den innebär en skyldighet för bränsleleverantörerna att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom att blanda in biodrivmedel. Inblandningen ska successivt öka för att bidra till 2030.

Bonus-malus

Bonus-malus är ett nytt system för fordonsbeskattning som gäller för nya lätta fordon (personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar) och träder i kraft den 1 juli 2018. Den som köper en ny elbil, laddhybrid eller biogasbil kan få en bonus (ett bidrag) och den som köper en ny bensin eller dieselbil får en höjd skatt de tre första åren.

FNs Gröna klimatfond

Fonden etablerades av världens länder efter klimatmötet i Köpenhamn 2009 och ska bidra med klimatfinansiering till utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder i utvecklingsländer.

Motorväg (E4) med trafik, Sverige
WWF Klimatkompassen 2018

Klimatkompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Klimatkompassen 2018.

LADDA NED

Testa dig själv med Klimatkalkylatorn

Klimatkalkylatorn

Senast 2050 ska vi alla leva inom gränserna för en planet. Men redan 2020 ska vi ha gjort stora förändringar i rätt riktning. Hur lever du? Och vad kan du ändra?

TESTA DIG SJÄLV

Välj medlemskap

Ett medlemskap gäller per kalenderår. Välj mellan att betala hela medlemsavgiften på en gång eller att dela upp den månadsvis via autogiro.

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Välj betalsätt

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 11/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se