Gå till huvudinnehållet
Vindkraftverk på ett fält i SVerige

Klimatkompassen

WWF om Liberalernas svar

Svaren och informationen på den här sidan kommer från Klimatkompassen 2018. Liberalerna är kanske det parti som överraskar mest i Klimatkompassen. L är det alliansparti som stödjer flest av Kompassens förslag (30 av 33). Bakom många svar finns principen om att den som förorenar miljön ska stå för de samhällskostnader som uppstår, den så kallade Polluter Pays Principle. Därför vänder sig Liberalerna emot skattefinansierade konsumtionsstöd till exempelvis miljöbilar och elcyklar och vill istället se skatt på de aktiviteter som förorenar.

Liberalerna logoL tillhör de sju riksdagspartier som är med i klimatöverenskommelsen med Klimatlagen och de svenska klimatmålen (bl a mål om netto-nollutsläpp senast 2045). L kan även tänka sig att skärpa de nationella målen ytterligare om det visar sig att det går att få till snabbare teknikskiften.

L lägger i sina kommentarer särskild tonvikt vid lösningar på EU-nivå och den internationella arenan. Partiet ställer sig bakom att flyget klimatbeskattas, men vill att det sker på internationell nivå, i EU och globalt. En bra tanke, men det är viktigt att Sverige inte väntar med egna klimatstyrmedel för flyget eftersom en internationell skatt kan ta lång tid att genomföra. Andra förslag på internationell nivå är att driva på för en europeisk koldioxidskatt.

På transportområdet har L flera intressanta förslag, som att införa ett bonus-malus utan bonus, det vill säga en omvänd miljöbilsbonus som ger höjd skatt för nya bilar med dålig klimatprestanda. Partiet vill även ta bort olika former av subventioner till fossila bränslen. L vill också verka för att gång-, cykel- och kollektivtrafik görs till norm i stadsplaneringen och att kommunerna ges möjlighet att fatta lokala beslut som minskar utsläppen från transporterna. Partiet vill satsa på underhåll och utbyggnad av den befintliga järnvägen, särskilt på pendlingssträckor nära storstäder, men står inte bakom förslaget om nya stambanor för höghastighetståg.

L är inte med i energiöverenskommelsen och motsätter sig som en logisk följd att ta fram en färdplan för 100 procent förnybar svensk elförsörjning. L har inte heller några vassa förslag på hur man minskar de konsumtionsbaserade klimatutsläppen och reducerar frågan till att handla om förbättrade märkningssystem av varor och tjänster, snarare än hur vi ska komma tillrätta med den höga resursförbrukningen. Att ändra konsumtionen är individens ansvar, menar partiet.

Liberalerna har ändå sammanfattningsvis en hög profil i Klimatkompassen, så nu är det upp till bevis bland annat genom att lyfta klimatfrågan starkare i valrörelsen!

Så här kan Liberalerna utveckla sin klimatpolitik:

Hjälp WWF att lyfta klimatfrågan och ge klimatet en röst i valet. Om du funderar på att rösta på Liberalerna – uppmuntra partiet att utveckla sin klimatpolitik ytterligare.

Förslagsvis genom att:

  • Lyfta klimatfrågan mer i valrörelsen.
  • Vara öppen för fler styrmedel när det gäller flyget – även sådana som minskar själva flygandet, som en svensk flygskatt i väntan på en skatt på EU- eller global nivå.
  • Ta fram fler konkreta förslag på styrmedel för att begränsa de konsumtionsbaserade utsläppen.

Kontakt till Liberalerna

Lars Tysklind, Miljö-, klimat- och jordbrukspolitisk talesperson
lars.tysklind@riksdagen.se

Ordförklaring

Konsumtionsbaserade klimatutsläpp

Dessa speglar Sveriges befolknings totala påverkan på klimatet och är en uppskattning av alla utsläpp som svensk konsumtion orsakar, även de utsläpp som sker utomlands. Exempelvis ingår importerade livsmedel och våra flygresor utomlands.

Bonus-malus

Bonus-malus är ett nytt system för fordonsbeskattning som gäller för nya lätta fordon (personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar) och träder i kraft den 1 juli 2018. Den som köper en ny elbil, laddhybrid eller biogasbil kan få en bonus (ett bidrag) och den som köper en ny bensin eller dieselbil får en höjd skatt de tre första åren.

Energiöverenskommelsen

Energiöverenskommelsen mellan fem av riksdagens partier (S; MP; C; M och KD) år 2016 slår fast en långsiktig inriktning för svensk energipolitik, där ett av huvudmålen är att Sverige ska ha hundra procent förnybar elproduktion senast år 2040.

Motorväg (E4) med trafik, Sverige
WWF Klimatkompassen 2018

Klimatkompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Klimatkompassen 2018.

LADDA NED

Testa dig själv med Klimatkalkylatorn

Klimatkalkylatorn

Senast 2050 ska vi alla leva inom gränserna för en planet. Men redan 2020 ska vi ha gjort stora förändringar i rätt riktning. Hur lever du? Och vad kan du ändra?

TESTA DIG SJÄLV

Välj medlemskap

Ett medlemskap gäller per kalenderår. Välj mellan att betala hela medlemsavgiften på en gång eller att dela upp den månadsvis via autogiro.

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Välj betalsätt

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 11/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se