Gå till huvudinnehållet
Vindkraftverk på ett fält i SVerige

Klimatkompassen

WWF om Vänsterpartiets svar

Svaren och informationen på den här sidan kommer från Klimatkompassen 2018. Vänsterpartiet stöder 33 av 33 förslag i Klimatkompassen. Utmärkande för V är att man i många fall matchar det som lyfts i enkätens frågor med egna liknande förslag. Det gäller kraven om förbud för nya fossilbilar till 2025 och att verka för att EUs utsläppshandelssystem skärps väsentligt. V betonar mer än något annat parti klimatfrågan som en social utmaning och sätter mer fokus på klimaträttvisa och internationell solidaritet. V är tillsammans med MP också det parti vars klimatpolitik mest tydligt utmanar rådande samhällsstrukturer.

Vänsterpartiet logoV är ett av de sju riksdagspartierna som står bakom klimatöverenskommelsen från 2017 med och de svenska klimatmålen (bl a mål om netto-nollutsläpp senast 2045). V är ett av få partier som tydligt vill skärpa de nationella målen. Exempelvis vill man genom nationella insatser nå nollutsläpp redan 2040 och skärpa målet för transportsektorn.

På det internationella området vill V se ett separat klimatbistånd utöver ordinarie biståndsbudget, ett tuffare EU-mål och att det skapas en internationell tvistelösningsmekanism mellan handelsavtal och klimatavtal som säkrar klimatmålen.

När det gäller transporter skriver V att man vill ha reformer för en billigare kollektivtrafik, utökade möjligheter för kommuner att besluta om trängselskatter, vägslitagebeskattning av den tunga trafiken motsvarande kostnaden för dess miljöbelastning, satsning på elvägar och en förstärkt bonus-malus. Partiet vill även se miljökompensation för järnvägen och investeringar i både befintliga järnvägar och nya lånefinansierade stambanor för höghastighetståg. V anser också att vårt flygresande bör minska och stödjer kravet om att avveckla subventioner till flyget, men av regionalpolitiska skäl önskar man fortsatt stötta ”vissa strategiska flygplatser”.

För de konsumtionsbaserade klimatutsläppen vill V bland annat se ett etappmål och ha en handlingsplan för hur klimat- och miljöpåverkan av livsmedelskedjan, inklusive animalieproduktionen, ska minskas.

Sammantaget ger svaren intryck av ett parti med en sammanhållen, tuff och väl genomtänkt klimatpolitik.

Så här kan Vänsterpartiet utveckla sin klimatpolitik:

Hjälp WWF att lyfta klimatfrågan och ge klimatet en röst i valet. Om du funderar på att rösta på Vänsterpartiet – uppmuntra partiet att utveckla sin klimatpolitik ytterligare.

Förslagsvis genom att::

  • Att satsa ännu starkare på elektrifiering av transporterna genom att prata mer om effektivisering och elektrifiering av våra tyngre godstransporter.
  • Ta fram ännu fler konkreta förslag som riktar in sig på samhällets resursanvändning och på att påverka normer.
  • Föreslå mer samarbete med tillväxtländer (där utsläppen är stora och fortfarande växer) som ett bra sätt att bidra till globala utsläppsminskningar i det internationella klimatarbetet.

Kontakt till Vänsterpartiet

Jens Holm, Miljöpolitisk talesperson
jens.holm@riksdagen.se

Ordförklaring

Konsumtionsbaserade klimatutsläpp

Dessa speglar Sveriges befolknings totala påverkan på klimatet och är en uppskattning av alla utsläpp som svensk konsumtion orsakar, även de utsläpp som sker utomlands. Exempelvis ingår importerade livsmedel och våra flygresor utomlands.

Bonus-malus

Bonus-malus är ett nytt system för fordonsbeskattning som gäller för nya lätta fordon (personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar) och träder i kraft den 1 juli 2018. Den som köper en ny elbil, laddhybrid eller biogasbil kan få en bonus (ett bidrag) och den som köper en ny bensin eller dieselbil får en höjd skatt de tre första åren.

Motorväg (E4) med trafik, Sverige
WWF Klimatkompassen 2018

Klimatkompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Klimatkompassen 2018.

LADDA NED

Testa dig själv med Klimatkalkylatorn

Klimatkalkylatorn

Senast 2050 ska vi alla leva inom gränserna för en planet. Men redan 2020 ska vi ha gjort stora förändringar i rätt riktning. Hur lever du? Och vad kan du ändra?

TESTA DIG SJÄLV

Välj medlemskap

Ett medlemskap gäller per kalenderår. Välj mellan att betala hela medlemsavgiften på en gång eller att dela upp den månadsvis via autogiro.

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Välj betalsätt

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 11/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se