Gå till huvudinnehållet
Vindkraftverk på ett fält i SVerige

Klimatkompassen

WWF om Sverigedemokraternas svar

Svaren och informationen på den här sidan kommer från Klimatkompassen 2018. Sverigedemokraterna svarar att de stödjer 12 av 33 förslag i Klimatkompassen, men i vissa svar antyder kommentarerna att man i själva verket är emot förslaget. När SD exempelvis ställer sig bakom WWFs förslag om en energifärdplan som visar vägen till en 100 procent förnybar elförsörjning i Sverige, kommenterar partiet att man vill uppnå detta genom att satsa på kärnkraft (som inte är en förnyelsebar energikälla) samt avveckla subventioner på förnybar energi. Svaren visar tydligt att SD har en mycket låg ambition för klimatpolitiken.

Sverigedemokraterna logoSD är det enda av de åtta riksdagspartierna som inte ställer sig bakom klimatöverenskommelsen med Klimatlagen och de svenska klimatmålen (bl a annat netto-nollutsläpp senast 2045). Som en naturlig följd tar SD som enda parti avstånd från en lång rad av Kompassens krav och önskemål, även sådana som skulle kunna tyckas självklara, som att försöka flytta godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

Samtidigt svarar partiet att man vill se mer global samverkan på klimatområdet, inklusive forskning, och i vissa aspekter stärka klimatpolitiken på EU-nivå vilket är positivt. Bra är även att vill man att Sverige ska nå netto-nollutsläpp någon gång i framtiden, men till skillnad från de andra sju partierna som satt mål på netto-noll senast 2045, vill SD ha en flexibilitet när ett sådant mål ska nås.

Att döma av svaren i enkäten, har SD i en eventuell regeringsställning inte för avsikt att leva upp till den av riksdagen införda Klimatlagens reglerade krav på kommande regeringar. Det samma gäller de klimatmål som riksdagen fastställt. Det är allvarligt för ett parti som enligt opinionsundersökningarna är Sveriges tredje största.

Så här kan Sverigedemokraterna utveckla sin klimatpolitik:

Hjälp WWF att lyfta klimatfrågan och ge klimatet en röst i valet. Om du funderar på att rösta på Sverigedemokraterna – uppmuntra partiet att utveckla sin klimatpolitik.

Förslagsvis genom att:

  • Ställa sig bakom de nationella klimatmålen och det klimatpolitiska ramverket, vilket alla andra riksdagspartier gjort.
  • Utveckla en bredare klimatpolitik som också lyfter vad Sverige behöver göra på hemmaplan för att minska utsläppen.
  • Ta fram en tydligare strategi för hur politiken kan möjliggöra ett skifte till en fossilfri fordonsflotta.

Kontakt till Sverigedemokraterna

Martin Kinnunen, Miljöpolitisk talesperson
martin.kinnunen@riksdagen.se

Klimatlagen och klimatmålen

Sju av åtta riksdagspartier (alla utom SD) står bakom det klimatpolitiska ramverket som röstades igenom av riksdagen 2017. Ramverket består av tre separata delar:

  1. Klimatlag med krav på bland annat klimathandlingsplaner, klimatredovisning och avvägning mellan finanspolitik och klimatpolitik,
  2. Klimatmålen, bland annat nettonoll 2045 för hela Sverige och mål för transportsektorn att minska utsläppen med 70 % mellan 2010 och 2030 och
  3. det oberoende klimatpolitiska rådet som ska granska regeringens klimatpolitik, bland annat att den leder till att klimatmålen nås.

Ordförklaring

Konsumtionsbaserade klimatutsläpp

Dessa speglar Sveriges befolknings totala påverkan på klimatet och är en uppskattning av alla utsläpp som svensk konsumtion orsakar, även de utsläpp som sker utomlands. Exempelvis ingår importerade livsmedel och våra flygresor utomlands.

Motorväg (E4) med trafik, Sverige
WWF Klimatkompassen 2018

Klimatkompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Klimatkompassen 2018.

LADDA NED

Testa dig själv med Klimatkalkylatorn

Klimatkalkylatorn

Senast 2050 ska vi alla leva inom gränserna för en planet. Men redan 2020 ska vi ha gjort stora förändringar i rätt riktning. Hur lever du? Och vad kan du ändra?

TESTA DIG SJÄLV

Välj medlemskap

Ett medlemskap gäller per kalenderår. Välj mellan att betala hela medlemsavgiften på en gång eller att dela upp den månadsvis via autogiro.

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Välj betalsätt

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 11/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se