Gå till huvudinnehållet
Vindkraftverk på ett fält i SVerige

Klimatkompassen

WWF om Kristdemokraternas svar

Svaren och informationen på den här sidan kommer från Klimatkompassen 2018. Kristdemokraterna stödjer 29 av 33 av Klimatkompassens önskemål och krav, och överraskar positivt i några frågor. Som enda alliansparti ställer KD upp bakom WWFs krav på att inga nya fossildrivna bilar ska få säljas i Sverige efter 2025, även om de inte föreslår ett totalförbud utan bara att det ska göras mycket olönsamt.

Kristdemokraterna logoKD tillhör de sju riksdagspartier som är med i klimatöverenskommelsen med Klimatlagen och de svenska klimatmålen (bl a mål om netto-nollutsläpp senast 2045). I dagsläget vill KD inte skärpa de nationella målen ytterligare. Partiet svarar däremot att man vill höja ambitionen för EUs klimatpolitik, men lämnar inga kommentarer om hur.

När det gäller transporter nämner KD några spännande förslag, till exempel att införa ett nytt miljömärkningssystem för personbilar, som bygger på bonus-malus men har fler klasser och utöver koldioxid-utsläpp även väger in andra miljöpåverkande faktorer, där bilarna i de sämsta klasserna ska få straffavgifter. KD vill föra över godstrafik till sjöfart och järnväg. Partiet vill också bygga ut järnvägarna, bland annat genom att satsa på ett nytt nät av stambanor för höghastighetståg (genom lånefinansiering), inklusive en snabb dubbelspårsförbindelse på sträckan Oslo-Stockholm. KD vill även främja ett ökat cyklande.

För att minska klimatpåverkan från maten vill KD väcka kritisk diskussion kring långväga transport av livsmedel, samt efterlyser tuffare krav i den offentliga upphandlingen. Bra förslag, tycker WWF. En svaghet i KDs svar rör frågan om de konsumtionsbaserade klimatutsläppen, där svaret indikerar att man saknar ambitioner för kommande mandatperiod.

KD ger mindre information i enkäten än flertalet andra partier om hur man ska uppnå de mål man ställer sig bakom, vilket skapar vissa frågetecken. I enkäten svarar KD ja på att man vill minska flygets klimatpåverkan samtidigt har vi under året också hört utspel från ledande KD-företrädare om att svenska befolkningen bör öka sitt flygresande. Sådant väcker berättigade frågor om partiets klimatpolitiska mognad.

Svaren ger hur som helst hopp om att klimatfrågan på allvar håller på att hitta in i partiets centrala politik.

Så här kan Kristdemokraterna utveckla sin klimatpolitik:

Hjälp WWF att lyfta klimatfrågan och ge klimatet en röst i valet. Om du funderar på att rösta på Kristdemokraterna – uppmuntra partiet att utveckla sin klimatpolitik ytterligare.

Förslagsvis genom att:

  • Lyfta klimatfrågan i valrörelsen.
  • Vara öppen för fler styrmedel när det gäller flyget, även sådant som minskar själva flygandet, t ex flygskatt och klimatmärkning, så att vi inte bara litar till biobränslen eller annan ny teknik.
  • Ta fram fler konkreta förslag på styrmedel för att begränsa de konsumtionsbaserade utsläppen.

Kontakt till Kristdemokraterna

Lars-Axel Nordell, Miljöpolitisk talesperson
lars-axel.nordell@riksdagen.se

Ordförklaring

Konsumtionsbaserade klimatutsläpp

Dessa speglar Sveriges befolknings totala påverkan på klimatet och är en uppskattning av alla utsläpp som svensk konsumtion orsakar, även de utsläpp som sker utomlands. Exempelvis ingår importerade livsmedel och våra flygresor utomlands.

Bonus-malus

Bonus-malus är ett nytt system för fordonsbeskattning som gäller för nya lätta fordon (personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar) och träder i kraft den 1 juli 2018. Den som köper en ny elbil, laddhybrid eller biogasbil kan få en bonus (ett bidrag) och den som köper en ny bensin eller dieselbil får en höjd skatt de tre första åren.

Motorväg (E4) med trafik, Sverige
WWF Klimatkompassen 2018

Klimatkompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Klimatkompassen 2018.

LADDA NED

Testa dig själv med Klimatkalkylatorn

Klimatkalkylatorn

Senast 2050 ska vi alla leva inom gränserna för en planet. Men redan 2020 ska vi ha gjort stora förändringar i rätt riktning. Hur lever du? Och vad kan du ändra?

TESTA DIG SJÄLV

Välj medlemskap

Ett medlemskap gäller per kalenderår. Välj mellan att betala hela medlemsavgiften på en gång eller att dela upp den månadsvis via autogiro.

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Välj betalsätt

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 11/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se