Gå till huvudinnehållet
Vindkraftverk på ett fält i SVerige

Klimatkompassen

WWF om Miljöpartiets svar

Svaren och informationen på den här sidan kommer från Klimatkompassen 2018. Miljöpartiet stödjer samtliga av Klimatkompassens 33 förslag, även de mer långtgående som kravet på att avveckla subventionerna till flyget och att sätta ett mål för att minska de konsumtionsbaserade klimatutsläppen. Det gör nästan inget annat parti.

Miljöpartiet logoMP är ett av de sju riksdagspartierna som är med i klimatöverenskommelsen från 2017 och var drivande för att införa Klimatlagen (ett vallöfte från MP 2014) och de svenska klimatmålen (bl a mål netto-nollutsläpp senast 2045). I enkäten är MP är ett av få partier som vill skärpa de nationella målen ytterligare. MP är i Klimatkompassen ensamt om att utropa klimatet och miljön till sin absoluta hjärtefråga och lovar att göra dessa till huvudfokus i årets valrörelse.

I sina kommentarer nämner MP hur partiet drivit på flera av regeringens viktigare klimatpolitiska initiativ, initiativ man avser att fortsätta att stödja. Till dessa hör exempelvis Industriklivet, Klimatklivet, flygskatten, ökad finansiering till FN:s Gröna klimatfond, stadsmiljöavtalen, bonus-malus och Reduktionsplikten. De tre sistnämnda är viktiga för omställningen av transportsektorn, där MP enligt enkäten har ytterligare 27 förslag för att minska trafikutsläppen och få ett fossilfritt mobilitetssystem. Till de 27 hör stopp för försäljning av fossila bränslen 2030, vägslitageavgift för godstrafiken, satsningar på järnvägen (både befintliga järnvägar och nya lånefinansierade stambanor för höghastighetståg) samt stadsmiljömål för att bryta trenden med växande biltrafik och istället främja kollektivtrafik, cykel och gång.

Även i flera av sina andra förslag rör sig MP längre än de flesta andra partier. Till exempel vill man sätta tuffare mål för energieffektivisering och att AP-fonderna ska fasa ut investeringar i fossil energi. På det internationella området föreslår MP utöver fortsatt stöd till FN:s Gröna Klimatfond, att verka för kraftiga skärpningar av EU:s klimatmål och klimatpolitik.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att MP har en väldigt gedigen klimatpolitik.

Så här kan Miljöpartiet utveckla sin klimatpolitik:

Hjälp WWF att lyfta klimatfrågan och ge klimatet en röst i valet. Om du funderar på att rösta på Miljöpartiet – uppmuntra partiet att utveckla sin klimatpolitik ytterligare.

Förslagsvis genom att:

  • Göra en ännu tydligare satsning på elektrifiering av bilparken genom ett stopp för nyförsäljning av fossildrivna bilar efter 2025.
  • Ge ännu fler förslag som riktar in sig på samhällets resursanvändning och att påverka normer.
  • Föreslå fler samarbeten med tillväxtländer (där utsläppen är stora och fortfarande växer) som ett bra sätt att bidra till globala utsläppsminskningar i det internationella klimatarbetet.

Kontakt till Miljöpartiet

Stina Bergström, Miljöpolitisk talesperson
stina.bergstrom@riksdagen.se

Ordförklaring

Konsumtionsbaserade klimatutsläpp

Dessa speglar Sveriges befolknings totala påverkan på klimatet och är en uppskattning av alla utsläpp som svensk konsumtion orsakar, även de utsläpp som sker utomlands. Exempelvis ingår importerade livsmedel och våra flygresor utomlands.

Reduktionsplikt

Reduktionsplikten trädde i kraft den 1 juli 2018. Den innebär en skyldighet för bränsleleverantörerna att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom att blanda in biodrivmedel. Inblandningen ska successivt öka för att bidra till 2030.

Bonus-malus

Bonus-malus är ett nytt system för fordonsbeskattning som gäller för nya lätta fordon (personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar) och träder i kraft den 1 juli 2018. Den som köper en ny elbil, laddhybrid eller biogasbil kan få en bonus (ett bidrag) och den som köper en ny bensin eller dieselbil får en höjd skatt de tre första åren.

FNs Gröna klimatfond

Fonden etablerades av världens länder efter klimatmötet i Köpenhamn 2009 och ska bidra med klimatfinansiering till utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder i utvecklingsländer.

Industriklivet

Industriklivet är ett långsiktigt stödprogram från 2018 till 2040 där syftet är att förbereda den svenska industrin på en omställning mot noll-utsläpp av växthusgaser. Stöd ges exempelvis till forskning, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar.

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser, exempelvis i en kommun, på ett företag, eller i ett län. Åtgärder som fått stöd rör exempelvis transporter, biogas och laddinfrastruktur.

Motorväg (E4) med trafik, Sverige
WWF Klimatkompassen 2018

Klimatkompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Klimatkompassen 2018.

LADDA NED

Testa dig själv med Klimatkalkylatorn

Klimatkalkylatorn

Senast 2050 ska vi alla leva inom gränserna för en planet. Men redan 2020 ska vi ha gjort stora förändringar i rätt riktning. Hur lever du? Och vad kan du ändra?

TESTA DIG SJÄLV

Välj medlemskap

Ett medlemskap gäller per kalenderår. Välj mellan att betala hela medlemsavgiften på en gång eller att dela upp den månadsvis via autogiro.

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Välj betalsätt

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 11/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se