Gå till huvudinnehållet
Vindkraftverk på ett fält i SVerige

Klimatkompassen

WWF om Socialdemokraternas svar

Svaren och informationen på den här sidan kommer från Klimatkompassen 2018. Socialdemokraterna ställer sig bakom 28 av 33 av Klimatkompassens önskemål. Konkret så redovisar S ett stort antal klimatpolitiska förslag på enskilda områden, som industrin, sjöfarten och städerna, samt för samhället i stort.

Socialdemokraterna logoÄven S tillhör de sju riksdagspartier som är med i klimatöverenskommelsen med Klimatlagen och de svenska klimatmålen (bl a mål om netto-nollutsläpp senast 2045). I enkätens speglas en vilja att vara en pådrivande kraft i klimatpolitiken och S är beredda att skärpa de nationella målen ytterligare, även om man inte kommer med några konkreta förslag om hur.

S hänvisar i sina kommentarer till de klimatpolitiska initiativ och reformer man som regeringsparti genomfört, även sådana reformer som regeringspartnern Miljöpartiet drivit igenom i förhandlingar med S.

På det internationella området vill S driva på för tuffare EU-mål samt att den internationella flygtrafiken och sjöfarten inkluderas i klimatmålen. S vill ha klimatpolicystöd inom biståndet och att exportstrategin inriktas på miljö- och klimatinnovationer.

På transportområdet har S flera förslag. Helt logiskt vill man fortsätta med de nyligen beslutade Reduktionsplikten och bonus-malus som regeringen drivit igenom, men man vill inte höja nivån på dessa innan effekten har utvärderats. Man är även för en vägslitageavgift för godstrafiken. S lyfter fram stadsmiljöavtalen och Klimatklivet som åtgärder som gynnar laddinfrastruktur och kollektivtrafik och därmed minskar transporternas klimatpåverkan. Även om man säger nej till ett slutdatum för försäljning av fossildrivna bilar, säger man sig kunna överväga det om det sätts på EU-nivå med god framförhållning. S vill ha nya stambanor för höghastighetståg, men inte lånefinansierade, vilket innebär att de nya banorna sannolikt blir färdiga först efter 2050 eller att de konkurrerar om pengar som behöver gå till den befintliga järnvägen.

S är otydliga när det gäller ett mål och konkreta förslag för att minska de konsumtionsbaserade klimatutsläppen. Partiet svarar att man är positiv till att minska matens och flygets klimatpåverkan, men ser man till den gångna mandatperioden finns flera exempel på hur klimataspekten har fått vika sig för andra aspekter exempelvis när det gäller infrastruktur- och näringspolitik. Liksom för många andra partier antyder även S kommentarer en syn på klimatfrågan som mer av en teknisk utmaning.

I Kompassen framträder en bild av ett klimatpolitiskt tämligen hungrigt parti, som ger intryck av att klimatpolitiken är ett område som man behärskar. Vi hoppas att detta intryck är det som gäller framöver och att klimatfrågan kommer genomsyra alla andra relevanta politikområden.

Så här kan Socialdemokraterna utveckla sin klimatpolitik:

Hjälp WWF att lyfta klimatfrågan och ge klimatet en röst i valet. Om du funderar på att rösta på Socialdemokraterna – uppmuntra partiet att utveckla sin klimatpolitik ytterligare.

Förslagsvis genom att:

  • Satsa ännu tydligare på elektrifiering av transporterna t ex genom ett stoppdatum för nyförsäljning av fossildrivna bilar och genom att främja effektivisering och elektrifiering av våra tyngre godstransporter.
  • Ta fram mål och konkreta förslag för att minska de konsumtionsbaserade klimatutsläppen.
  • Satsa på en lånefinansierad utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg.

Kontakt till Socialdemokraterna

Åsa Westlund, Klimat- och miljöpolitisk talesperson
asa.westlund@riksdagen.se

Motorväg (E4) med trafik, Sverige
WWF Klimatkompassen 2018

Klimatkompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Klimatkompassen 2018.

LADDA NED

Testa dig själv med Klimatkalkylatorn

Klimatkalkylatorn

Senast 2050 ska vi alla leva inom gränserna för en planet. Men redan 2020 ska vi ha gjort stora förändringar i rätt riktning. Hur lever du? Och vad kan du ändra?

TESTA DIG SJÄLV

Välj medlemskap

Ett medlemskap gäller per kalenderår. Välj mellan att betala hela medlemsavgiften på en gång eller att dela upp den månadsvis via autogiro.

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Välj betalsätt

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 11/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se