Kontakta WWFs talespersoner

WWFs talespersoner bidrar gärna med kunskap och kommentarer kring många natur- och miljöfrågor. Om du inte får tag i personen du söker, kontakta WWFs pressteam.

 

Talespersoner ledning

Håkan Wirtén

Generalsekreterare

tel: 08-624 74 02

hakan.wirten@wwf.se

Mer info och pressbilder

Peter Westman

Biträdande Generalsekreterare

tel: 08-624 74 31

peter.westman@wwf.se

Mer info och pressbilderTalespersoner chefer

Daniel Robertsson

Chef företagsamarbeten

tel: 08-624 74 16

daniel.robertsson@wwf.se

Mer info och pressbilder

Gunilla Elsässer

Chef mat, klimat och energi

tel: 070-712 93 26

gunilla.elsasser@wwf.se

Mer info och pressbilder

Lisbeth Larsson

Chef kommunikation

tel: 0708-21 74 56

lisbeth.larsson@wwf.se

Mer info och pressbilder

Vicki Lee Wallgren

Chef skog och arter (biologisk mångfald, Living Planet Report mm)

tel: 070-105 30 54

vicki.lee.wallgren@wwf.se

Mer info och pressbilder

Åsa Ranung

Chef vattenmiljö

tel: 08-515 114 90

asa.ranung@wwf.se

Mer info och pressbilderTalespersoner inom natur, miljö och samhälle 

Allan Carlson

Afrika, tjuvjakt och biologisk mångfald

tel: 08-624 74 34

allan.carlson@wwf.se

Mer info och pressbilder

Anders Alm

Östersjöexpert

tel: 072-501 04 87

anders.alm@wwf.se

Mer info och pressbilder

Anna Richert

Matfrågor och Köttguiden

tel: 08-546 57 549

anna.richert@wwf.se

Mer info och pressbilder

Carina Borgström-Hansson

Ekologiska fotavtryck

tel: 070-885 51 85

carina.borgstrom-hansson@wwf.se

Mer info och pressbilder

Inger Näslund

Havs- och fiskefrågor

tel: 08-624 74 09

inger.naslund@wwf.se

Mer info och pressbilder

Karin Glaumann

Fiskeexpert

tel: 073-159 94 15

karin.glaumann@wwf.se

Mer info och pressbilder

Linda Berglund

Svensk skog

tel: 08-546 575 04

linda.berglund@wwf.se

Mer info och pressbilder

Lovisa Hagberg

Miljöpolicyansvarig

tel: 08-546 575 08

lovisa.hagberg@wwf.se

Mer info och pressbilder

Magnus Emfel

Hållbar ekonomi

tel: 08-546 57 518

magnus.emfel@wwf.se

Mer info och pressbilder

Margareta Renström

Marknadspåverkan (bland annat palmolja, soja)

tel: 08-546 57 505

margareta.renstrom@wwf.se

Mer info och pressbilder

Mats Forslund

Handel med hotade arter

tel: 0226-700 50

mats.forslund@wwf.se

Mer info och pressbilder

Mattias de Woul

Sötvattenexpert

tel: 070-687 10 74

mattias.dewoul@wwf.se

Mer info och pressbilder

Ola Hansén

Klimatexpert

tel: 070-280 80 33

ola.hansen@wwf.se

Mer info och pressbilder

Ola Jennersten

Biologisk mångfald, tiger, internationell naturvård

tel: 08-624 74 32

ola.jennersten@wwf.se

Mer info och pressbilder

Olle Forshed

Regnskog och tropiskt skogsbruk

tel: 08-546 575 06

olle.forshed@wwf.se

Mer info och pressbilder

Per Larsson

Expert, skog och handel med träprodukter

tel: 08-624 74 24

per.larsson@wwf.se

Mer info och pressbilder

Sabina Andrén

Hållbara städer

tel: 070-34 05 137

sabina.andren@wwf.se

Mer info och pressbilder

Stefan Henningsson

Klimatinnovationer

tel: 070-579 92 91

stefan.henningsson@wwf.se

Mer info och pressbilder

Tom Arnbom

Arktis, hav och Arter

tel: 08- 624 74 39

Tom.Arnbom@wwf.se

Mer info och pressbilderWWF Magasin

Charlotte Permell

Chefredaktör WWF Magasin

tel: 08-546 57 526

charlotte.permell@wwf.se

Mer info och pressbilder